Skip to content

اخبار دانشگاهی: حضور ۵ دانشگاه ایرانی در جدیدترین رتبه بندی علمی جهان

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حضور پنج دانشگاه ایرانی شامل دانشگاه تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران دریک نظام رتبه بندی جهانی که برای اولین بار نتایج آن اعلام می شود، خبر داد.
دکتر جعفر مهراد اظهار داشت: پروژه رتبه بندی U-Multirank، حاصل همکاری بین چندین سازمان از جمله موسسه علوم و فناوری دانشگاه لایدن (هلند) و مرکز توسعه آموزش عالی در آلمان و بخش کتاب سنجی دانشگاه لایدن است که به منظور توسعه یک نظام رتبه بندی چند بعدی تهیه و ارائه شده و در آن شاخص های آموزشی، پژوهشی، بین المللی و تعاملات منطقه ای سنجیده می شود.
وی افزود: برای اولین بار نتایج این رتبه بندی، که بیش از ۸۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از ۷۴ کشور در سطح جهان را دربر می گیرد، منتشر شده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری توضیح داد: این رتبه بندی یک ابزار جدید و شفاف بین المللی است که چند بعدی، چند سطحی و کاربر محور است و به دلیل این ویژگی ها با دیگر نظام های رتبه بندی آموزش عالی موجود تفاوت دارد و پاسخگوی نیاز مخاطبان و ذینفعان مختلف آموزش عالی ازجمله اساتید، دانشجویان، مدیران، سیاست گذاران در سطوح مختلف، حمایت کنندگان مالی، رهبران تجاری، پژوهشگران و عموم مردم است.
وی یادآور شد: هدف از این پروژه، توسعه یک نظام رتبه بندی با درنظر گرفتن همه ابعاد و طبیعت ناهمگون دانشگاه های جهان است.
دکتر مهراد تاکید کرد: همچنین این پروژه نه فقط با تمرکز بر پژوهش بلکه به ارزیابی دانشگاه ها در پنج حوزه آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه ای و بین المللی سازی می پردازد که شامل یک رتبه بندی چند بعدی و چهار رتبه بندی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، کسب و کار و فیزیک است.
وی در ارتباط با پوشش دانشگاهی نظم رتبه بندی «یو مولتی رنک» نیز گفت: پوشش دانشگاهی این نظام رتبه بندی شامل دانشگاه های داخل اتحادیه اروپا و خارج از آن از جمله دانشگاه های آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا است.
سرپرست ISC در مورد منبع داده ها در این نظام رتبه بندی گفت: منابع گردآوری داده در این نظام رتبه بندی شامل پایگاه های Scopus , web of science ، اطلاعات ارسالی توسط موسسات، نظرسنجی از دانشجویان و در صورت نیاز پایگاه های پروانه ثبت اختراع است و منظور از نتایج نظرسنجی دراین جا، نظرسنجی درباره شاخص شهرت به کار رفته توسط تایمز و کیو اس QS نیست.
دکتر مهراد اضافه کرد: شاخص های این نظام رتبه بندی در قالب پنج بعد کلی شامل آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه ای، گرایش بین المللی می شود.
وی افزود: نکته حائزاهمیت حضور پنج دانشگاه کشورمان در اولین رتبه بندی U-Multirank سال ۲۰۱۴ است که این دانشگاه ها شامل دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران هستند.
به گفته مهراد، نتایج U-Multirank در سه قالب رتبه بندی نظرسنجی دانشجویی، رتبه بندی مقایسه ای و رتبه بندی در یک نگاه ارائه شده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: در قسمت نظرسنجی دانشجویی ۱۲ دانشگاه از آفریقا، ۱۳۶ دانشگاه از آسیا، ۴۸۸ دانشگاه از اروپا، ۱۸ دانشگاه از آمریکای جنوبی، ۱۴۸ دانشگاه از آمریکای شمالی و ۲۷ دانشگاه از اقیانوسیه حضور داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: در قسمت مقایسه ای ۱۲ دانشگاه از آفریقا، ۱۴۰ دانشگاه از آسیا، ۵۱۳ دانشگاه از اروپا، ۲۰ دانشگاه از آمریکای جنوبی، ۱۵۱ دانشگاه از آمریکای شمالی و ۲۷ دانشگاه از اقیانوسیه حضور دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها