Skip to content

اخبار دانشگاهی: حمایت از ۱۵ دانشگاه برتر کشور برای قرار گرفتن در فهرست دانشگاه های شاخص جهان

معاون پژوهشی وزارت علوم از رتبه‌بندی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: قرار است ۱۵ دانشگاه برتر کشور که شامل ۵ دانشگاه وزارت بهداشت و ۱۰ دانشگاه وزارت علوم می‌شود تعیین شوند تا با حمایت‌هایی که از آنها می شود جزو دانشگاه‌های شاخص دنیا قرار گیرند.

دکتر محمد مهدی‌نژاد در نشست روسای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از تدوین پیش‌نویس اساسنامه صندوق نوآوری در شکوفایی خبر داد و گفت: در دبیرخانه شورای عالی تحقیقات و فناوری کارگروهی تشکیل شده که مشغول تدوین اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی است.

وی اظهار داشت: انتظار داریم که در اولین جلسه شورای عالی تحقیقات و فناوری این پیش‌نویس مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت بنا به تکلیف قانونی تا سه ماه آینده پیش‌نویس آماده می‌شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: اگر قرار است این صندوق در سال آینده راه‌اندازی شود لازم است تا بودجه‌های آن در قانون بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی شود.

دکتر مهدی نژاد با بیان اینکه طبق قانون این صندوق با هزینه‌ای بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: این میزان برابر سرمایه ۸ بانک خصوصی ایران است که طی ۳ سال باید تامین شود.

وی در این نشست همچنین با تاکید بر رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری خاطرنشان کرد: در سایر کشورها رتبه‌بندی از طریق NGOها و نهادهای غیردولتی انجام می‌شود که در این زمینه لازم است NGOهایی برای ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری پارکها و مراکز رشد ایجاد شود تا در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها