Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران افتتاح شد.

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  با حضور رئیس جمهور، معاون علمی و  فناوری رئیس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
این دانشکده صبح روز ۳۰ فروردین ماه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.
دانشکده علوم و فنون نوین وابسته به دانشگاه تهران و در انتهای خیابان کارگر شمالی قرار گرفته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها