Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشگاههای صنعتی شریف و علوم پزشکی ایران تفاهم نامه منعقد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور جمعی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، تفاهم نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی به امضاء دکتر رضا روستا آزاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و دکتر ابوالفضل خسروی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران رسید.
این تفاهم نامه که با هدف ارتقاء ساماندهی و توسعه همکاری ها و بهره مندی از توانایی ها، تخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در پژوهش های نظری، کاربردی، توسعه فناوری نرم افزاری و لوازم و تجهیزات پزشکی در حوزه مهندسی پزشکی به عنوان یک حوزه پژوهشی و کاربردی میان رشته ای که یک مولفه تاثیرگذار و اساسی در فرایند سلامت ، تشخیص ، درمان و توسعه علوم بنیادین پزشکی به شمار می آید تدوین گردیده است.
دو دانشگاه در موضوعات تبیین و تدوین حوزه های پژوهشی مشترک و اجرای پروژه های پژوهشی مشترک میان رشته ای جهت تولید دانش، توسعه فنی و نوآوری در زمینه های موضوع تفاهم نامه در قالب پروژه های میان دانشگاهی، پروژه های مرتبط با مراکز بهداشتی (شامل بیمارستان ها، کلینیک های تخصصی، مراکز پژوهشی)، ارتباط با صنعت و پروژه های دانشجویی، استفاده از قابلیت های تخصصی، امکانات بالینی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، پایگاه داده ها و کتابخانه ای دو طرف جهت بهینه سازی کیفی و زمانی پروژه های مشترک – همکاری در زمینه برگزاری کنفرانس ها ، سمپوزیوم ها و نشست های علمی ، تخصصی و انجام پژوهش های بنیادی با سرمایه گذاری مالی و علمی جهت استفاده از توان پژوهشی طرفین، همکاری مشترک خواهند داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها