Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشگاه تهران رتبه اول تولید علم در ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد که دانشگاه تهران با ثبت ۲۷ هزار و ۷۲۳ مقاله علمی ، رتبه اول تولید علم را در این پایگاه علمی به خود اختصاص داده است.

به گزارش این پایگاه ، دانشگاه تربیت مدرس با ۱۶ هزار و ۴۶۵ مقاله رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد با ۷ هزار و ۶۰۷ مقاله رتبه سوم را در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش دانشگاه اصفهان ، شیراز ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی ، تبریز ، شهید چمران اهواز و صنعتی اصفهان به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به دست آورده اند.

براساس این گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با به کارگیری روش های علم سنجی و کتاب سنجی نسبت به ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور شناسایی برترین ها و ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان انتشارات علمی فعالیت می کند .

رتبه ی دانشگاه ها که بر اساس تولید علم در ISC گزارش شده مربوط به سهم انتشارات علمی دانشگاه های یاد شده به زبان فارسی است و به طور طبیعی هم دانشگاه های یاد شده و هم دانشگاه های دیگر به ویژه دانشگاه های صنعتی و پزشکی بخش مهمی از انتشارات خود را به زبان انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی چاپ می کنند که جایگاه این دانشگاه ها از این نظر رفیع و در خور توجه است.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها