Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل خواسته های مکرر اساتید دوباره تشکیل شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران طبق خواسته های مکرر اساتید آن دانشگاه صورت گرفت و در نهایت شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت این موضوع را به تصویب رساند.

دکتر بهرام عین اللهی افزود: تمامی دانشجویان تا پایان ترم جاری تحصیلی همچون روال سابق به تحصیل می پردازند و پس از پایان ترم می توانند برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایران یا تهران تصمیم بگیرند.
وی افزود: دانشجویانی که در حال حاضر در حال تحصیل هستند زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش خود را ادامه می دهند و در میان ترم هیچ انتزاعی صورت نمی گیرد.
دکتر عین اللهی خاطرنشان کرد: پس از پایان ترم جاری تحصیلی کمیته منتخب وزیر که شامل دو نفر منتخب وزیر و سه رئیس دانشگاه است برای ادامه وضعیت آموزشی بر اساس نظر خود دانشجویان عمل می کنند.
وی یادآور شد: بیمارستان های آموزشی و هر گونه امکاناتی که تا پیش از ادغام در اختیار دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است نیز دوباره به شکل سابق خود بر می گردد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: دکتر مسعود اعتمادیان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی می شود و کار خود را آغاز می کند.
خبرنامه فرزان این انتصاب را به جناب آقای دکتر اعتمادیان سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک عرض می نماید و از خداوند منان برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها