Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشگاه علوم پزشکی تهران به رئیس EMRO کرسی استادی اعطا کرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر حسین عبدالرزاق الجزایری رئیس دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در مدیترانه شرقی کرسی استادی افتخاری اعطا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی شب گذشته در مراسم اعطای کرسی استادی افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر حسین عبدالرزاق الجزایری رئیس دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در مدیترانه شرقی در جمع خبرنگاران افزود: گسترش همکاریهای دانشگاه علوم پزشکی تهران با سازمان بهداشت جهانی زمینه ساز اعطای این نشان به دکتر الجزایری بود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۶ ماهه گذشته پروژه ای را در دانشگاه دنبال می کند و افرادی که دارای مدارج علمی بالایی باشند و در پیشرفت دانشگاه تأثیرگذار باشند را بر اساس ضوابط خاصی به عنوان عضو هیئت علمی وابسته به دانشگاه معرفی می کنیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: آئین نامه این کار در شورا و هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب رسیده است و تاکنون تعدادی از اساتید را از جمله دکتر قریب، دکتر کتابچی، دکتر جزایری و دکتر فتوره چی به عنوان اساتید وابسته دانشگاه معرفی شده اند.
وی در خصوص علت این نشان به دکتر الجزایری، یادآور شد: دکتر الجزایری مدتی ریاست یکی از دانشکده های پزشکی کشور عربستان را بر عهده داشته است و فعالیتهای علمی خوبی را نیز انجام داده است، وی اکنون به عنوان رئیس دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در مدیترانه شرقی فعالیت می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با توجه به وضعیت فعلی دانشگاههای علوم پزشکی و فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی و تغییراتی که به زودی در زمینه ارائه خدمت بهداشتی و درمانی ارائه خواهد شد، می توانیم همکاری های بزرگی را در منطقه تعریف کنیم.
وی افزود: این فعالیتها می تواند هم برای کشور ایران، برای سایر کشورهای اسلامی در منطقه و کشورهای همسایه مثمرثمر باشد.
لاریجانی با اشاره به برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت نقش آفرینی در منطقه و در میان کشورهای فارسی زبان و غیر فارسی زبان، گفت: دانشگاه همکاریهای خود را سازمان جهانی بهداشت گسترش می دهد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها