Skip to content

اخبار دانشگاهی: راه اندازی دفاتر انتقال فناوری در چهار دانشگاه

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد.

دکتر مصطفی کریمیان اقبال در جمع خبرنگاران گفت: یکی از برنامه های اولویت دار وزارت علوم،تغییر تفکر دانشگاهیان و دانشگاه ها و تبدیل دانشگاه ها از حالت آموزشی و پژوهشی به دانشگاه کارآفرین است.

وی ادامه داد: در این زمینه موضوع ایجاد دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها مطرح است به نحوی که این دفاتر بتوانند به جست وجوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتیدی که دارای ایده های تجاری سازی هستند بپردازد و به تجاری شدن این ایده ها کمک کند.

کریمیان اقبال افزود: در فاز اول دفتر انتقال فناوری در دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی ایران راه اندازی می شود و در فازهای بعدی نیز این دفاتر در سایر دانشگاه ها براساس توانمندی های آن ها ایجاد خواهد شد.

مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم همچنین با اشاره به ضرورت افزایش شرکت های دانش بنیان گفت: ارتقای شرکت دانش بنیان کار آسانی نیست و تنها از عهده وزارت علوم برنمی آید و این موضوع همکاری دیگر دستگاه های مربوطه را می طلبد.

دکتر کریمیان اقبال، سال ۹۳ را یک فرصت استثنایی در تاریخ کشور خواند و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از نیروهای انسانی از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل و تعداد دیگر نیز در حال حاضر در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند . علاوه براین عده ای نیز پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها خارج شده اند که باید از پتانسیل فکری همه این گروه ها استفاده شود.

وی تعداد پارک های علم و فناوری را ۳۳ و تعداد مراکز رشد را ۱۴۸ مرکز عنوان کرد و گفت: در این مقطع باید از ظرفیت های موجود در پارک ها و مراکز رشد به نحو بهینه استفاده کنیم تا بتوانیم به ارزش افزوده بالا دست یابیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها