Skip to content

اخبار دانشگاهی: راه اندازی سه دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ایجاد سه دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی جدید محقق خواهد شد.

دکتر حسینی سرپرست معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان این خبر افزود: پس از اینکه با ابلاغ دکتر لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر سال ۸۶ با تاسیس ۳ دانشکده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی موافقت به عمل آمد، مسئولین دانشگاه از همان زمان ایجاد بستر مناسب برای راه اندازی این دانشکده ها را در دستور کار خود قرار دادند که ساختمان و فضای مربوط به آن در شهریور ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه با تاسیس سه دانشکده و متمرکز شدن فعالیت آموزشی، پژوهشی و تخصصی، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خواهیم بود، افزود: این سه دانشکده شامل دانشکده علوم توانبخشی، دانشکده علوم تربیتی و رفاه  اجتماعی و دانشکده علوم رفتاری است که هر یک از گروههای آموزشی و پژوهشی با توجه به نوع فعالیت خود زیر مجموعه این دانشکده ها خواهند شد.

خبرهای تصویری