Skip to content

اخبار دانشگاهی: راه اندازی مرکزی برای تجاری سازی ایده ها در دانشگاه شهید بهشتی

رئیس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی از ایجاد مرکز SBDC (توسعه کسب و کارهای کوچک) مابین این مرکز و سازمان گسترش و نوساز�? صنایع کشور خبر داد و گفت: این دفتر به منظور تجاری سازی ایده های پژوهشی راه اندازی شد.

ناهید مشکوری نجفی با اشاره به مذاکرات این مرکز و سازمان گسترش صنایع گفت: با نهایی شدن این مذاکرات، دفترSBDC با حمایت این سازمان در مرکز رشد مستقر شد.

وی تجاری سازی و به محصول رساندن ایده های پژوهشی را از اهداف راه اندازی این مرکز ذکر کرد و افزود: فعالیت این دفتر  مشابه فعالیتهای مرکز رشد است ولی بودجه آن از سوی وزارت صنایع و معادن تامین می شود.

مشکوری اظهار داشت: این دفتر با اختصاص بودجه هایی از ایده های پژوهشی در حوزه های مورد نظر سازمان گسترش صنایع حمایت می کند.

وی نانو، بایو، IT ، مهندسی پزشکی و مواد نو را از جمله محورهای فعالیت این دفتر ذکر کرد و ادامه داد: ایده هایی که در این زمینه ها باشد از سوی وزارت صنایع حمایت می شوند. ضمن آنکه با هدایت این وزارتخانه، صنایع وابسته در سهام شرکتها شریک می شوند و تا مرحله بازار از این پروژه ها حمایت می کنند.

رئیس مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح لازم است اساتید دانشگاهها با این صنایع قرار داد خاطرنشان کرد: در فاز اول طرحهای شرکتهایی که اساتید دانشگاهها مسئول واحد بودند ارائه شد.

وی گسترش فعالیتهای مرکز رشد در سطح دانشگاه را از فعالیتهای فاز دوم این طرح نام برد و اضافه کرد: برای این منظور مرکز رشد به طور مجازی در سطح دانشگاهها گسترش می یابد. با این اقدام طرحهای پژوهشی دانشجویان و مراکز تحقیقاتی مستقر در دانشگاهها به این مرکز ارائه می شود و این طرحها در صورت تایید نهایی به دفتر SBDC برای حمایتهای بعدی ارائه می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها