Skip to content

اخبار دانشگاهی: ساخت بزرگترین استادیوم علمی در دانشگاه بوعلی سینای همدان

معاون اداری مالی وزارت علوم از احداث بزرگترین استادیوم علمی در دانشگاه بوعلی سینا همدان خبر داد و گفت: این استادیوم با بودجه ۴۰ میلیارد تومانی ساخته می شود.

دکتر علی اکبر متکان از توسعه دانشگاه همدان در حد ۱۰ دانشگاه برتر کشور خبر داد و به برخی توسعه های این دانشگاه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه توسعه دانشگاه بوعلی سینا همدان نماد دولت دهم است، اضافه کرد: شاخصهای توسعه دانشگاه بوعلی سینا همدان نشان می دهد این دانشگاه در حال پیش افتادن از دانشگاه تهران است، در صورتیکه شاخصهای پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان به دانشگاه تهران برسد، باید گفت این دانشگاه جای بعضی دانشگاههای تهرانی را در رده بندی ۱۰ دانشگاه برتر کشور می گیرد.
دکتر متکان در ادامه اعلام کرد که دو دانشکده دانشگاه بوعلی سینا همدان از جمله نهاوند و سید جمال الدین اسدآبادی تبدیل به دانشگاه شده که دانشگاه نهاوند تنها دانشجویان دختر را پذیرش می کند.
به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان با ۸۵ رشته ده رشته بیشتر از دانشگاه شهید بهشتی دارد و توسعه فضای فیزیکی این دانشگاه در کشور درجه اول است و محوطه سازی این دانشگاه در حد دانشگاههای معتبر بین المللی است.
وی با اشاره به ساخت استادیوم علمی با ۳۵ هزار متر مربع و ۴۰ میلیارد تومان هزینه، اظهار داشت: این استادیوم علمی تنها استادیوم علمی کشور است که برگزاری تمام سمینارها و همایش بین المللی دانشگاهها حتی همایشهای در سطح بین الملل و دنیا را بر عهده می گیرد.
دکتر متکان خاطرنشان کرد که این استادیوم هم اکنون در دست مناقصه است و متصدی آن وزارت علوم بود که از نظر اجرایی به دانشگاه بوعلی تفویض شد و بودجه ای هم در سال جاری برای آن اختصاص یافت.
به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، توسعه دانشگاههایی مثل بوعلی سینا همدان، سمنان، شاهرود، کاشان و لرستان با دانشگاههای درجه یک کشور برابری می کند که نوید خروج تمرکز از تهران را می دهد. در تمام دنیا نیز دانشگاههای درجه یک انگلیس، آمریکا، استرالیا و کانادا در پایتخت تمرکز ندارد و در کل کشور پراکنده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها