Skip to content

اخبار دانشگاهی: معافیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی از پرداخت عوارض تصویب شد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، دانشگاهها و مراکز پزوهشی از پرداخت هرگونه عوارض و درآمد نوسازی معاف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در لایحه ای که در جلسه هیئت وزیران که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد، به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی از پرداخت هرگونه عوارض و درآمد نوسازی معاف می شوند.

این مصوبه در راستای توجه به امر آموزش و پژوهش در نهادهای آموزشی و حمایت از این موسسات تصویب شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها