Skip to content

اخبار دانشگاهی: ناتوانی واحدهای بین الملل دانشگاهها در جذب دانشجوی خارجی

عضو کمیسیون آموش مجلس با بیان اینکه در این کمیسیون تنها به مشکلات وضعیت شعب بین الملل دانشگاهها پرداخته شد مهمترین ایراد آنها را وجود انگشت شمار دانشجویان خارجی به دلیل عدم توانایی دانست.

دکتر اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بررسی وضعیت شعب بین الملل دانشگاهها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این جسه با حضور تمامی روسای دانشگاههای مادر، روسای دانشگاههای بین الملل و مسئولین مناطق آزاد، وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون آموزش از شعب بین الملل گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه دغدغه های خود را مطرح کردند که شامل مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مشکلاتی است که تا به حال موجب عدم دسترسی این شعب به برخی از اهدافشان شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در این راستا هر کدام از روسای دانشگاهها گزارش مربوط به عملکرد دانشگاهشان را ارائه دادند که از دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر باقر لاریجانی و از دانشگاه صنعتی شریف دکتر سهراب پور به ارائه گزارش پرداختند.

دکتر اختیاری افزود: در ادامه جلسه دکتر وحید دستجردی وزیربهداشت و دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات پرداختند و قرار شد در جلسات بعدی نگاهی عمیق تر برای مرتفع ساختن این مسائل صورت گیرد و راهکارهای اجرایی و قانونی که این دانشگاهها به آن نیازمندند استخراج و اعمال شود.

خبرهای تصویری