Skip to content

اخبار دانشگاهی: نحوه تعیین ۵ دانشگاه برتر وزارت بهداشت برای رقابت در سطح بین المللی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نحوه تعیین ۵ دانشگاه برتر در وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت رتبه بندی سالانه دارد و دانشگاهها را بر اساس آن رتبه بندی انتخاب می کند.
دکتر مصطفی قانعی افزود: وزارت بهداشت هر ساله رتبه بندی پژوهشی دارد که در این رتبه بندی بر اساس شاخصهای مورد پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی، رتبه بندی صورت می گیرد.
وی افزود: ملاک انتخاب ۵ دانشگاه برتر در حال حاضر بر اساس رتبه بندی پژوهشی است و در صورتی که جایگاه دانشگاهها در رتبه بندی تغییر کند، حمایت نیز به صورت شناور از دانشگاههای حاضر در جمع ۵ دانشگاه برتر تغییر می کند.
دکتر قانعی یادآور شد: بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه، دانشگاههای برتر باید به مرز تولید علم در سطح بین المللی برسند که این امر با حمایت های ویژه از این دانشگاهها امکان پذیر است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها