Skip to content

اخبار دانشگاهی: همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه می یابد.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه همکاری بین المللی از شاخص های مهم در ارتقای رتبه دانشگاه ها است، گفت: درصدد هستیم با توسعه همکاری های بین المللی، رتبه دانشگاه را در میان دانشگاه های جهان ارتقا دهیم.

دکتر سید احمد معتمدی در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: هدف اصلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سال های گذشته ارتقای رتبه بین المللی بوده است و در برنامه ریزی های آینده باید به گونه ای عمل کنیم تا بتوانیم جزء ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: ارتقای رتبه دانشگاه با اصلاح ساختاری به معنای اصلاح قوانین، مقررات، آموزش نیروی انسانی و تدوین اهداف محقق می شود.

دکتر معتمدی بر لزوم افزایش حضور دانشگاه در طرح های پژوهشی کلان و ملی تاکید کرد و گفت: طی سال های گذشته دانشگاه در اجرای طرح های کلان ملی همکاری خوبی داشته است بنابراین باید این روند توسعه یابد.

وی پتانسیل مناسب نیروی انسانی متخصص در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را یادآور شد و گفت: باید بستری فراهم کنیم تا نیروی انسانی متخصص دانشگاه در حوزه های مشاوره ای فعالیت کنند زیرا براین اساس اساتید با نیازهای جامعه و بازار آشنا می شوند.

دکتر معتمدی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای قطب های علمی خوبی است اما برنامه داریم فعالیت قطب های علمی را بازنگری کنیم تا قطب ها نقش بیشتری در فعالیت های علمی و پژوهشی داشته باشند.

معاون جدید پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه گفت: رتبه دانشگاه طی سال های گذشته در بین دانشگاه های جهان ارتقا یافته است که بخشی از این روند به دلیل انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه بوده است.

دکتر مسعود برومند تاکید کرد: رشد فعالیت های علمی و پژوهشی موجب می شود تا دانشگاه ها از جایگاه سنتی به جایگاه مدرن تغییر کنند.

وی با بیان اینکه برنامه های پژوهشی در دانشگاه ها باید دارای انسجام باشد، گفت: اساتید خط اول جبهه پژوهش و فناوری در دانشگاه ها هستند.

معاون سابق پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: در این دانشگاه برنامه جامع تحقیقاتی و فناوری براساس اسناد بالا دستی تدوین شد که برنامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه براساس این برنامه دنبال می شد.

دکتر مهدی ایران نژاد با بیان اینکه واحدهای دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری هدفمند بوده اند، تصریح کرد: در برنامه دانشگاه، دانشکده ها و قطب های علمی محل تولید علم، پژوهشکده ها محل توسعه علم و مراکز رشد محل توسعه تجاری سازی بوده اند.

وی یادآور شد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه اول مشارکت در طرح های کلان ملی را میان دانشگاه های کشور داراست و در اجرای ۱۷ طرح کلان ملی مشارکت دارد که در ۸ طرح کلان ملی به عنوان دانشگاه محوری فعالیت می کند.

دکتر ایران نژاد به راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: این مجموعه آزمایشگاهی از ۱۵ واحد آزمایشگاه تخصصی تشکیل شده که تامین کننده نیازهای پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها