Skip to content

اخبار دانشگاهی: چشم انداز پژوهشی دانشگاه آزاد تا سال ۱۴۰۴

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد اسلامی از ۸۸ مقاله در سال ۸۱ به هزار و ۸۹۲ مقاله در سال ۸۶ رسیده است و تا سال ۹۰ به دو هزار و ۶۸۰ مقاله و در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار مقاله افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی روز گذشته در گردهمایی سراسری معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد با بیان این مطلب افزود: در دهه سوم فعالیت دانشگاه که دهه ارتقای کیفیت نام دارد، آموزش عالی با جدی ترین رقابت مواجه است به همین جهت محورهای هشت گانه ای در جهت سیاست کلی پژوهشی دانشگاه ترسیم شده است.

وی ادامه داد: از جمله این محورها، افزایش سهم دانشگاه در تولید علم، ارتقای سطح کیفی اعضای هیئت علمی، افزایش تعاملات و همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه، ایجاد و تقویت پارکهای علمی و مراکز تحقیقاتی و کارآفرینی، افزایش سهم رتبه بندی دانشگاه در بین دانشگاههای جهان و جهان اسلام است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی دارای یک مجله ISI بین المللی است که تا سال ۹۰ به دو مجله و تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ مجله افزایش خواهد یافت.

دکتر رهنما گفت: در سال ۸۶، ۴۷ مجله علمی و پژوهشی در دانشگاه آزاد وجود داشت که امسال این آمار با مجوز کمیسیون نشریات به ۵۵ مجله رسیده است و تا سال ۹۰ به ۸۲ مجله و سال ۱۴۰۴ به ۱۵۰ مجله علمی، پژوهشی افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال ۸۶، ۱۸ استاد برای فرصتهای مطالعاتی اعزام شده اند، اظهار داشت: محدودیتی برای اعزام استادان به فرصتهای مطالعاتی در دانشگاه آزاد وجود ندارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها