Skip to content

اخبار دانشگاهی: ۱۵سیاست افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاه ها تصویب شد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از تصویب ۱۵ سیاست اجرایی برای افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در این ستاد خبر داد.
دکتر منصور کبگانیان در حاشیه برگزاری پنجاه و سومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: این سیاست ها قرار است در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا به عنوان قانون هیات امنای دانشگاه ها تصویب شود.

وی با بیان اینکه در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ایجاد پستی به نام نایب رییسی برای هیات امنای دانشگاه ها تصویب شد گفت: نایب رییس وظیفه خواهد داشت تا علاوه بر صرف وقت بیشتر در امور دانشگاه در فعالیت های آن نیز نظارت کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شد تا جلسات هیات امنای دانشگاه ها حداقل به صورت فصلی یک بار برگزار شود؛ در حال حاضر در برخی موارد جلسات هیات امنای دانشگاه ها حتی سالی یکبار برگزار می شود.

دکتر کبگانیان افزود: همچنین مصوب شد تا برنامه های راهبردی دانشگاه ها باید به تصویب هیات امنای آن دانشگاه برسد همچنین نظارت بر عملکرد رییس دانشگاه از جمله وظایف هیات امنا خواهد بود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گزارش های نظارتی سالیانه از سوی هیات امنای دانشگاه ها را از جمله سیاست های تصویب شده در جلسه عنوان کرد و گفت: اعضای هیات امنا باید گزارش نظارتی خود را به مسوولان بالاتر از جمله وزرای بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنند.

به گفته وی هیات امنای دانشگاه ها باید مشورت های لازم برای انتخاب و یا تغییر روسای دانشگاه ها را به وزرا ارائه دهند.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: همچنین سیاست تجمیع هیات امنای دانشگاه ها از جمله موارد ذکر شده این جلسه بود؛ با توجه به اینکه در برخی استان ها تعداد دانشگاه ها بسیار زیاد است تشکیل هیات امنا با حضور وزیر علوم و یا بهداشت مشکل به نظر می رسد از این رو در صورت تمایل و نیاز می توان جلسات هیات امنا را به صورت تجمیع شده برگزار کرد.

همچنین در این سیاست ها عضویت افراد دارای انگیزه، اشخاص برجسته علمی و کارآفرینان در این سیاست ها دیده شده است.

وی افزود: همچنین عضویت بلندمدت اعضای هیات امنا و خودگردانی نسبی دانشگاه ها توسط اعضای هیات امنا در سیاست های جدید دیده شده است چرا که براساس مطالعات انجام شده برخی از آسیب های دانشگاه ها به دلیل وجود حالت متزلزل هیات امنا رخ داده است.

به گفته دکتر کبگانیان اعضای هیات امنا در سیاست های جدید علاوه بر حمایت های وزارتخانه های علوم- تحقیقات و فناوری و بهداشت- درمان و آموزش پزشکی از حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برخوردار خواهند بود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها