Skip to content

اخبار فرزان: سخنرانی مستندسازی در حوزه فناوری نانو

دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان در ارتباط با “اصول مستندسازی (Documentation)” در کریدور نانو سخنرانی خواهد کرد. محورهای اصلی سخنرانی ایشان شامل محورهای مستندسازی پژوهشی، مستندسازی حوزه غذا و دارو، مستندسازی فنی پروژه ها و مستندسازی سازمانی خواهد بود.
شرکت برای کلیه شرکتهای دانش بنیان تحت پوشش، پشتیبانان و اعضای کریدور نانو و سایر علاقمندان آزاد و رایگان است. از سایر علاقمندان (غیرعضو در کریدور نانو) دعوت می شود جهت شرکت در این همایش با موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان تماس حاصل فرمایند و ثبت نام نمایند. این برنامه در هفته دوم تیرماه برگزار خواهد شد.
سخنرانی “اصول مستندسازی (Documentation)” در چارچوب همکاریهای مشترک کریدور نانو و موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان با هدف حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری نانو برگزار می شود.
گفتنی است موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به عنوان یکی از اعضای کریدور نانو به شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری نانو در زمینه های مستندسازی و اخد مجوزها ارائه مشاوره می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها