Skip to content

اخبار فرزان: مدیرعامل موسسه فرزان بر ضرورت عزم ملی و حمایت همه جانبه از شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد

دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان و کارآفرین برتر ملی در مصاحبه با برنامه طلوع شبکه چهارم سیما در ارتباط با ضرورت حمایت همه جانبه از شرکتهای دانش بنیان سخن گفت. توجه شما را به مشروح این مصاحبه جلب می کنیم.
مصاحبه کننده: در کنار من جناب آقای دکتر حبیبی حضور دارند که یکی از کارآفرینان برتر و ویژه کشورمان هستند و امروز مهمان دانشکده علوم اقتصادی تهران هستند. سلام عرض می کنم آقای دکتر و صبحتان به خیر باشد. سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما در برنامه طلوع . در مقوله کارآافرینی و اقتصاد دانش بنیان در کشورمان بفرمایید.

دکتر حبیبی: بنده هم متقابلا عرض سلام خدمتتان دارم. همانطور که مستحضر هستید اقتصاد ما در افق چشم انداز ۱۴۰۴ یک اقتصاد دانش بنیان دیده شده است. این مستلزم آن است که تمام قوای کشور بسیج شده تا آن اهدافی که در قالب سند چشم انداز دیده شده تحقق پیدا کند. در این قالب وجود شرکت های دانش بنیان و محوریت آنها اهمیت فوق العاده ای را دارد؛ به ترتیبی که دستگاه های مختلف باید حمایت کنند تا این شرکت ها نشو و نمو پیدا کرده و شکل بگیرند. یکی از محل هایی که می تواند منبع شکل گیری شرکت های دانش بنیان باشد، دانشگاه ها هستند. دانشگاه ها رسالت بسیار مهمی را در این زمینه دارند. امروز ما در دانشگاه علوم اقتصادی هستیم که از یک سو با دانش و از سوی دیگر به اقتصاد ارتباط پیدا می کند.
شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشوری ایفا می کنند. دانشگاه ها این رسالت را دارند که با تربیت نیروی انسانی توانمند در عرصه های مختلف و نه صرفا در حوزه محفوظات و تئوری، این امکان را فراهم کنند که ان شرکت ها در کشور، بستر رشد پیدا کنند.از طرف دیگر سیاست گزاران و دستگاه های اجرایی با حمایت های مختلفی چه به لحاظ قانون گذاری، سیاست گزاری و تامین مالی و عرصه های دیگری که برای آنها فراهم می شود باید بتوانند این امکان را فراهم کنند که کارآفرینانی که در این عرصه فعالیت می کنند، با سهولت بیشتری فعالیت کنند.
دستگاه دیپلماسی ما باید بسیج شود تا از فناوری در کشور حمایت کند. دستگاه های اجرایی هم با طرق دیگری. اما نقش دانشگاه ها در این زمینه بسیار محوری است؛ چه به لحاظ بستر سازی برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان  و چه به لحاظ تربیت نیروی انسانی که پژوهشگر و فناور باشند و این فناوری را به شرکت های دانش بنیان منتقل نمایند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها