Skip to content

اخبار هیات علمی: آخرین وضعیت جذب هیئت علمی

رئیس مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین زمانهای تعیین شده دانشگاهها برای بررسی و معرفی واجدین شرایط جذب را اعلام کرد و گفت:نیازهای جدید از ۵آبان  ماه منتشر می شود.
دکتر محمدرضا مردانی افزود: مرکز جذب اعضای هیئت علمی از ۵ آبانماه ۹۰ دوباره نیازهای جدید دانشگاهها به انضمام نیازهای تامین نشده دانشگاههای کم متقاضی را بررسی خواهد کرد و روی سایت بارگذاری می کند.
رئیس مرکز جذب هیئت علمی اظهار داشت: دانشگاهها از بین افرادی که توانسته اند نسبت به ثبت نام در موعد مقرر اقدام کنند، واجدین شرایط را بررسی می کنند و حدود ۱۵ روز فرصت دارند که لیست متقاضیان خود را منطبق بر شرایط اعلام شده و شرایط عمومی و اختصاصی اعلام و واجدین شرایط را برای مصاحبه علمی و بررسی صلاحیتهای عمومی جدا کنند.
وی گفت: دانشگاهها به مدت ۱۵ روز برای دکتری و طرح سربازی و برای کارشناسی ارشد ۲۰ روز فرصت دارند و به دلیل اینکه تعداد متقاضیان جذب در کارشناسی ارشد زیاد بود ۵ روز فرصت اضافه داده شده که پالایش دقیقی انجام شود.

خبرهای تصویری