Skip to content

اخبار هیات علمی: آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت از ابلاغ آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: این آیین نامه برای اجرا از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد.
دکتر محمدحسین اسدی افزود: شئون مختلف آیین نامه ارتقا پس از ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود. وی یادآور شد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بخشنامه ای در ابتدای این آیین نامه به امضاء رسانده است که ملاک عمل در دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به این بخشنامه است.
تعیین زمان برای اجرای آیین نامه به دو شیوه
در همین زمینه دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز درباره زمان اجرای آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی به مهر گفت: یک مدت زمان ۶ ماهه برای هماهنگی هیئت های ممیزه در نظر گرفته شده که در این مدت هر یک از افراد بر اساس آیین نامه جدید یا قدیم می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی افزود: زمان اجرای آیین نامه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اول شهریورماه ۹۰ است و مدت یکسال هم برای هماهنگی اساتید در نظر گرفته شده است که بخشنامه وزیر نیز در همین راستا است.
دستورات وزیر بهداشت برای نحوه اجرای آیین نامه
بر اساس دستور وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت آمده است: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۳ بهمن ماه ۸۹ به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.
همچنین در این بخشنامه آمده است: وفق مصوبات هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت کلیه پرونده های واصله به هیئت ممیزه مرکزی و دانشگاههای واجد هیئت ممیزه تا تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۸۹ طبق روال سال ۸۹ و حداکثر تا پایان خرداد ۹۰ تعیین تکلیف شوند.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید کرده است: کلیه پرونده های واصله از اول فروردین ماه ۹۰ تا ۲۹ اسفند ماه ۹۰ طبق آیین نامه قبلی (مشابه بند۱) و با مراعات موضوع دانش پژوهی به عنوان یک اصل شرطی قابل رسیدگی خواهند بود . در مواردی که به صورت ترجیحی و آزمایشی آیین نامه جدید و فوق الاشاره قبل از زمانبندی بالا قابلیت اجرایی پیدا می کند، هیئت ممیزه مجاز خواهد بود بر اساس آن تصمیم گیری کند.
کلیه پرونده های واصله از اول فروردین ۹۱ به بعد بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (به شرح پیوست) باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این بخشنامه یادآور شده است: هیئت ممیزه مرکزی با برگزاری نشست های علمی – توجیهی و ترویجی نسبت به هماهنگی اجرای همه جانبه آیین نامه جدید اهتمام خواهد کرد.
تشکیل کمیسیون تخصصی برای اجرای آیین نامه
وزیر بهداشت در این بخشنامه بر تشکیل کمیسیون تخصصی برای آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تاکید کرده و یادآور شده است: کمیسیون تخصصی موضوع تبصره ۱ آیین نامه، به منظور تسری موضوع ماده یک ( فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی اعضای هیئت علمی ) در اسرع وقت تشکیل و برای اجرایی کردن این بند مهم که وجه مشخصه آیین نامه جدید محسوب می شود، فعالیت خود را شروع کند.
در ادامه این بخشنامه به نهادهای مجری و ناظر بر این آیین نامه اشاره شده و یادآور شده است: شایسته است مرکز امور هیئت علمی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، معاونت آموزشی دانشگاه شامل مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها، ابتکار عمل و زمینه سازی اجرای آیین نامه جدید را عهده دار شوند. کلیه گروه های آموزشی دانشکده ها و سایر نهادهای درون دانشگاهی حسب مورد به وظایف خود در قبال اجرای آیین نامه جدید اهتمام کنند.
در بخش پایان این بخشنامه از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید شده است: لازم است گزارش روند ابلاغ و اجرای آیین نامه جدید را حداکثر تا شهریورماه به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارسال کنید.
به گزارش مهر، آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در ماه های پایانی سال ۸۹ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها