Skip to content

اخبار هیات علمی: جزئیات جذب هیئت علمی در دانشگاههای وزارت علوم،‌ بهداشت و دانشگاه آزاد

دانشگاههای دو وزارتخانه علوم و بهداشت به همراه دانشگاه آزاد اسلامی زمانهای فراخوان جدید جذب هیئت علمی را اعلام کردند و بر این اساس ۳ تاریخ برای فراخوان جدید هیئت علمی در دانشگاههای کشور مشخص شد.
زمان ثبت نام برای جذب هیئت علمی دانشگاههای وزارت علوم
متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاههای وزارت علوم از ۱۵ شهریورماه به مدت ۲۰ روز یعنی تا مهرماه فرصت دارند درخواست خود را با مراجعه به سامانه اینترنتی جذب به نشانی ww.jazb.msrt.ir ثبت کنند.
متقاضیان همچنین بعد از ۵ مهرماه یعنی در طول سال می توانند تقاضای خود را در سایت ثبت کنند اما کسانی که پس از ۵ مهرماه ثبت نام می کنند درخواستشان در فراخوان بهمن ماه مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۰ هیئت جذب در دانشگاههای غیرانتفاعی، ۳۰ هیئت جذب در دانشگاه پیام نور و ۳۰ هیئت جذب در مراکز علمی کاربردی در حال شکل گیری هستند که در مجموع ۲۵۰ هیئت جذب اعضای هیئت علمی در سال جاری تشکیل می شود.
فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی
متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی هم از مهرماه آماده باشند تا در فراخوان جدید جذب شرکت کنند.
دکتر محمد حسین اسدی – رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، اعلام فراخوان جدید جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی را در مهر ماه اعلام کرد.
وی در این باره، گفت: فرآیند اجرایی جذب ۲ هزار عضو هیئت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی از این تاریخ آغاز می شود.
دکتر اسدی البته یک خبر خوش هم در زمینه جذب هیئت علمیهای علوم پزشکی اعلام کرد و گفت: ۲ هزار سهمیه هیئت علمی که برای وزارت بهداشت تعیین شده بود مورد موافقت معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت.
به گفته دکتر اسدی، فراخوان جدید برای جذب ۲ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی در اواسط مهرماه ۹۰ منتشر می شود.

فراخوان جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد هم همانند سایر دانشگاههای دو وزارتخانه آموزشی کشور، فراخوان جدید جذب هیئت علمی را اعلام و تاکید کرده است متقاضیان ۴۰ روز فرصت دارند تا در این فراخوان شرکت کنند.

فراخوان استخدام اعضای هیئت علمی و بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۰ شهریور تا ۳۰ مهرماه سال جاری در سامانه استخدام اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی قابل دسترسی خواهد بود.

متقاضیان استخدام عضو هیئت علمی و بورسیه در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد، با مراجعه به سامانه استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد به نشانی www.jazb.iau.ir یا www.jazb.iaucb.com ، پس از مطالعه شرایط و ضوابط استخدام در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی، نیاز واحدها و مراکز آموزشی هر استان نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد، پس از ثبت نام الکترونیکی می بایست اصل مدارک را ظرف مدت یک هفته به واحد دانشگاهی که در آن ثبت نام کرده اند، ارائه دهند.

به دلیل وجود مشکلات فنی، امکان مشاهده دامنه www.jazb.iau.ir در برخی استانها مقدور نیست و متقاضیان می توانند از طریق آدرس www.jazb.iaucb.com مراحل ثبت نام را انجام دهند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها