Skip to content

اخبار کتاب: ارزشگذاری کتب تحقیقاتی درارزشیابی اعضای هیأت علمی

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: کتابهای تحقیقاتی ارزشگذاری و صد در صد به سیستم ارزیابی و امتیازدهمی دانشگاهها وارد می شوند.
دکتر فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمع بندی جلسات برگزار شده در هفته پژوهش و فناوری این بود که نمایه سازی بین المللی برای انتشار و ارزیابی مقالات اهمیت دارند و نمایه های استنادی کارایی و اثربخشی تحقیق را مشخص می کنند.
وی اظهار داشت: تمامی پایگاههای نمایه سازی معتبر اعم از ISI، مدلاین و … نقاط قوت و ضعف دارند و ما نیز باید از همه آنها استفاده کنیم اما از سوی دیگری باید تأکید بیشتری نیز به ISC داشته باشیم و برای گسترش بیشتر آن راتقویت کنیم.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: از سوی دیگر انتشار مقالات در رشته های مختلف در نشریات داخلی و بین المللی برای ارزشگذاری کفایت نمی کند و از این پس ارائه گزارشهای علمی و کتابهای تحقیقاتی علمی منتشر شده که شامل دو نوع کتاب ویرایش شده از مقالات برجسته و کتاب بر اساس تحقیقات می شوند، در ارزیابی اعضای هیئت علمی تاثیرگذار خواهند بود.
بختیاری نژاد افزود: در صورتی که بخشی از کتاب توسط یک نفر نوشته شده باشد ارزش این کتاب ۲۰ برابر یک مقاله ISI و در صورتی که تنها بخشی از کتاب توسط یک فرد نوشته شود ۵ برابر مقاله ISI ارزشگذاری می شود.
وی اظهار داشت: این نوع از کتابها در میان سایر محققین در کشورهای دنیا نیز ارزیابی و در رزومه فرد ذکر می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها