Skip to content

اخبار کتاب: بیشتر کتابهای آموزشی دانشگاه های ما خارجی است.

خبرگزاری فارس: معاون پژوهشی وزیر علوم با انتقاد از خارجی بودن منابع آموزشی دانشگاه‌های کشور، گفت: تا زمانی که آموزش مبتنی بر پژوهش نباشد، مطالبی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود مورد نیاز جامعه نخواهد بود.

محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهشی وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، افزود: تا زمانی که موضوع آموزش مبتنی بر فعالیت‌های پژوهشی نباشد همیشه عقب ماندگی تاریخی برای ما باقی خواهد ماند و مطالبی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود مورد نیاز جامعه نخواهد بود.
وی با اشاره به حجم زیاد مطالب موجود برای تدریس در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها، بیان داشت: درحال حاضر منابع و کتاب‌هایی که در کلاس‌های درس تدریس می‌شود مربوط به منابع خارجی است و بیش‌تر اساتید از این نوع منابع استفاده می‌کنند.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم انتخاب منابع درسی از سوی اساتید باید وابسته به نیازهای امروزی جامعه باشد.
مهدی‌نژاد با اشاره به انجام ۳۸ طرح کلان ملی مصوب شورای عتف، گفت: تحول در طرح‌های کلان ملی مشکل تناسب سازی عناوین و منابع درسی متناسب با نیازهای جامعه را رفع می‌کند.
وی با بیان اینکه باید منابع درسی دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه تغییر کند، بیان داشت: درحال حاضر برخی از اساتید با ذوق و سلیقه شخصی خود سعی می‌کنند که از منابع به روزشده دنیا استفاده کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها