Skip to content

اخبار کتاب: مشارکت یک محقق ایرانی در تدوین یک فصل از کتاب مرجع چربیها (AOCS)

دکتر غلامرضا بهرامی فصل اول کتاب “نقش اسیدهای چرب در ارتقای سلامت و ایجاد بیماری ها” را که از سوی دانشگاه آریزونا و توسط معتبرترین مرجع روغن ها و چربی ها در جهان (AOCS) انتشار یافت تالیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا بهرامی در این فصل به بررسی نقش اسیدهای چرب بر فرآیند آترواسکلروز با تاکید بر اندوتلیال پرداخته است.

به دنبال دعوت از دکتر بهرامی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای تالیف بخش اول این کتاب مرجع و ارزشمند علمی، وی فصلی را با عنوان “ترانس و اسیدهای چرب دیگر؛ تاثیر بر عملکرد اندوتلیال” تحقیق و تالیف کرده است.

این متخصص داروسازی و محقق برجسته که بر روی روغن، تاثیرات متفاوت اسیدهای چرب تحقیق می کند. وی اکنون ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را بر عهده دارد و تحقیقاتی بر روی وضعیت اسیدهای چرب ترانس انجام داده است.

وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده که اسید چرب ترانس ضمن آنکه هیچ اثر مفیدی ندارد، تمام اثرات مضر اسیدهای چرب مختلف را باهم به همراه دارند و مصرف آنها یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری های قلب و عروق در نیمه دوم قرن بیستم است.

برای تالیف این کتاب که توسط پروفسور واتسون از دانشگاه آریزونا گردآوری شده ، سی محقق برجسته از کشورهای جهان نتایج مطالعات خود را در این کتاب روزآمد که اخیرا به چاپ رسیده ، آورده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها