Skip to content

اختراع و ابتکار: پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر مدلی برای ارزیابی میزان خطر آنوریسم مغزی ارایه کردند.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ارزیابی میزان خطر و پیش بینی رفتار برآمدگی های مرضی شریانهای مغزی (آنوریسم مغزی) مدل جدیدی را ارایه کردند.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ˈملیکه نبئیˈ یکی از پژوهشگران این طرح گفت : ‌آنوریسم مغزی برآمدگی پاتولوژیک عروق مغزی است که غالبا در حلقه ای از شریانها در قاعده مغز اتفاق می افتد . این عارضه می تواند موجب خونریزی شدید مغزی شود .
وی افزود: جراحان این عمل را به علت خطرات و هزینه های زیاد جراحی های مغزی تا زمانی که خطر پارگی آنوریسم از خطر جراحی بیشتر نشده است، به تاخیر می اندازند.معیار مهم تصمیم گیری در حال حاضر اندازه برآمدگی رگ است که به اندازه کافی گویا نیست.
نبئی خاطرنشان کرد: گاهی میزان برآمدگی رگ زیاد است ولی احتمال پارگی آن زیاد نیست و برعکس گاهی برآمدگی کوچک اما آنوریسم تحت خطر بالایی است، از این روپژوهشگران در تلاش هستند تا راهکارهایی را برای پیش بینی چگونگی رشد و میزان خطر آنوریسم ها پیدا کنند.
این پژوهشگر یادآور شد که در این طرح با در نظر گرفتن عواملی مانند فشار خون، سن و بیماری های زمینه ای مدلی ارایه شده است که در آن برای نخستین بار میزان تنش موثر ناشی ازجریان خون در دیواره رگ به عنوان معیار فعالیتهای تخریبی دیواره معرفی شده است.
وی افزود: دراین مدل با در نظر گرفتن تعامل میان جریان خون و دیواره، می توان رفتار آینده، روند رشد و میزان خطر یک برآمدگی مرضی (آنوریسم)‌ را در عروق مغزی پیش بینی کرد.
نبئی گفت: پیشرفت تحقیقات در این زمینه در مراکز مختلف پژوهشی می تواند در نهایت ابزار تشخیصی کاربردی را در اختیار پزشکان قرار دهد که به وسیله آن بتوانند تصمیم درست تری در مورد تخمین خطر روش های مختلف درمانی آنوریسم های مغزی بگیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها