Skip to content

اخلاق در پژوهش: فرهنگ صحت و صداقت در تحقیقات باید در میان محققان نهادینه شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: مسئولان کشور باید پروژه بزرگ ملی استفاده از استعدادهای ذاتی دانشجویان ایرانی را طراحی و پایه ریزی کنند.

دکتر محمد واسعی در مراسم اختتامیه دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور افزود: برای این شور و شوق پژوهش که در کشور وجود دارد باید بسترسازی صورت گیرد که دانشجویان  پژوهشگر بتوانند از ابتدا تا انتهای یک پروژه را در کشور پرورش دهند.

وی گفت: فعالیت کمیته های تحقیقات دانشجویی از دو جنبه در این کنگره اهمیت داشت. جنبه اول خرسندی از میزان فعالیتهای این دانشجویان و جنبه دوم ابراز ناراحتی از اینکه بستر مناسب برای تحقق این دسته از فعالیت های پژوهشی وجود ندارد.

دکتر واسعی یادآور شد: فعالیتهای تحقیقات دانشجویی از نظر کیفی رشد داشته اند اما متاسفانه ما در کشور نتوانسته ایم بستر رشد مناسبی برای این پژوهشهایی که در آینده محقق می شود،‌ ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: به عنوان مسئول بخشی از تحقیقات در کشور،‌ عنوان می کنم زمانی که رهبر معظم انقلاب با این شور و قدرت از علم و پژوهش دفاع می کنند،‌ مسئولان رده های قانونگذاری و اجرایی برای بسترسازی لازم نیاز به یک پروژه ملی برای ساماندهی پژوهش دارند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر این نکته که فارغ التحصیلی برای دانشجو و پژوهشگر معنا ندارد،‌ گفت: فارغ التحصیل شدن آغاز جاهلیت است و پژوهشگر هیچگاه نباید به فارغ التحصیلی بیاندیشد.

وی با اشاره به رتبه ۲۵ ایران از نظر تولید مقالات علمی در دنیا،‌ وضعیت تولید علم در جهان را نامتعادل توصیف کرد و گفت: اگر عدالت در دنیا وجود داشت باید هر کشوری به نسبت جمعیت خود تولید علم داشت که در حال حاضر این طور نیست. عدالت حکم می کند که در تمام کشورها به طور متعادل بسترسازی برای تحقیق و توسعه علم وجود داشته باشد.

دکتر واسعی افزود: در کشور ما خوشبختانه رشد خوبی از این نظر وجود داشته اما با این وجود باید بسترسازی قانونی و تجهیزاتی انجام گیرد. اکنون نیاز دانشجویان ما جلوتر از بسترهای تحقیقاتی موجود است و دانشجویانی که به حد فارغ التحصیلی از نظر آموزشی رسیده اند در مرزهای تولید دانش در عرصه تحقیقات فعال هستند.

وی وظیفه دانشجویان علوم پزشکی را توجه به تحقیقات صحیح و نیاز محور دانست و تاکید کرد: دانشجویان محقق باید توجه داشته باشند که پژوهشی که انجام می دهند در جهت تخریب طبیعت یا فناوری که برای همه اقشار جامعه قابل استفاده نباشد،‌ قرار نگیرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت صداقت در تولید علم را نکته مهم در یک تحقیق برشمرد و افزود: ما در منطق اسلامی این نکته را قبول نداریم که برای اثبات حرف خود در عرصه علم موارد منفی آن را کنار بگذاریم بلکه باید به آن شهامت برسیم که حتی اگر هزینه زیادی بابت یک پروژه صرف شد و شکست خورد آن را دور بیاندازیم‌ نه اینکه به هر صورت نادرست آن را چاپ کنیم.

وی گفت: با وجود اینکه این گونه موارد در کشور ما کم است اما این فرهنگ صحت و صداقت در تحقیقات باید در میان محققان نهادینه شود.

دکتر واسعی با اشاره به لزوم بازنگری آیین نامه استعدادهای درخشان بر مبنای شاخص های پژوهشی گفت: امیدواریم طی سال جاری این بازنگری انجام گیرد و شاخص های قوی تری از نظر پژوهشی در آن در نظر گرفته شود.

وی به ایجاد دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش در وزارت بهداشت اشاره و خاطرنشان کرد: افرادی که از نظر تحقیقاتی فعال هستند می توانند در مراکز تحقیقاتی با توجه به مشخصات این آیین نامه به ادامه تحصیل بپردازند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها