Skip to content

اخلاق پژوهش: ایجاد کمیته منشور اخلاق پژوهشی و تدوین دستورالعمل تخلفات پژوهشی

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین و تصویب منشور اصول اخلاق پژوهش و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات خبر داد و گفت: بر اساس این ۲ سند که ظرف یک ماه آینده به تصویب می رسد به تخلفات پژوهشی دانشجویان و محققان رسیدگی خواهد شد.
‌دکتر مظفر شریفی در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه ها و پارکهای فناوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون دستورالعمل اخلاق پژوهشی در کشور وجود نداشته است، افزود: در این راستا وزارت علوم از سال ۱۳۹۰ در حوزه پیشگیری از تخلفات پژوهشی و برخورد با تخلفات پژوهشی اقدام به تدوین منشور و دستورالعمل اخلاق پژوهشی کرد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، ایجاد کمیته منشور اخلاق پژوهشی در وزارت علوم را از جمله برنامه های این وزارتخانه نام برد و اظهار داشت: در منشور اخلاق پژوهشی بندهایی گنجانده شده که تعهدآور است.

وی تدوین دستورالعملی در زمینه رسیدگی به تخلفات پژوهشی را از دیگر اقدامات مرکز ذکر کرد و خاطر نشان کرد: در این اصول بندهایی در زمینه حقوق مربوط به انسانها، حیوان و منابع طبیعی در نظر گرفته شد تا محققان بتوانند برای جلوگیری از تخلفات برنامه ریزی کنند.

دکتر شریفی از تصویب و ارائه این منشور و دستورالعمل اخلاف پژوهشی ظرف یک ماه آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور رسیدگی به تخلفات در حوزه پژوهش تیمی متشکل از متخصصان در دانشگاه ها ایجاد می شود و با تایید این تیم، فرد متخلف به مراجع قانونی ارجاع داده می شوند.

وی در خصوص ضمانت اجرایی این منشور و دستورالعمل اخلاق پژوهش خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزیها این دو سند در برنامه های درسی ورودیهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری وارد می شود و در نهایت دانشجویان تعهدنامه ای در زمینه اجرای بندهای این منشور و دستورالعمل اخلاق پژوهش امضا خواهند کرد که بر این اساس نسبت به تخلفات صورت گرفته اقدام خواهد شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه منشور اخلاق پژوهش به صورت کلی برای همه رشته های فناوری تدوین شده است، ادامه داد: اما دستورالعمل رسیدگی به تخلفات برای هر حوزه به صورت جداگانه تدوین شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها