Skip to content

اخلاق پژوهش: منشور و موازین اخلاق پژوهش ابلاغ شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، منشور و موازین اخلاق پژوهش را جهت اجرا به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرد.
از سوی دیگر،  رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ابلاغ منشور اخلاق پژوهشی به دانشگاه ها گفت: به منظور تعیین نحوه بررسی تخلفات در حوزه پژوهشی، آیین نامه ای در حال تدوین است و معاونان پژوهشی دانشگاه ها بر اساس این آیین نامه به تخلفات رسیدگی می کنند.
دکتر مظفر شریفی با اشاره به جزئیات منشور اخلاق پژوهشی، افزود: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برای اموری که به نوعی خلاف مقررات و تخلف در امور پژوهش محسوب می شود دستورالعمل هایی را در قالب منشور اخلاق پژوهشی تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ کرد.
رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، حفظ منزلت، سلامت و امنیت، رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران و ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و ترویج رفتارهای مطلوب پژوهشی را از رویکردهای این منشور نام برد و اظهار داشت: این منشور در ۹ فصل جداگانه به تبیین صلاحیت تخصصی، انتخاب موضوع پژوهش، ویژگیهای فردی پژوهشگر، تعهد و مسئولیت نسبت به ذی نفعان، حقوق آزمودنی ها، رفتارهای سوء پژوهشی، استناد به منابع پژوهش، مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش های انجام شده و ضوابط انتشار پژوهش پرداخته است.

وی با اشاره به نحوه اجرای این منشور در دانشگاه ها، خاطر نشان کرد: این منشور در اختیار کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است و دانشجویان دوره دکتری قبل از شروع تز پایان نامه خود ملزم به مطالعه این منشور هستند.

دکتر شریفی با بیان اینکه از دانشگاه ها خواسته شده است تا در خصوص این منشور واحد درسی را ارائه دهند، ادامه داد: دانشجویان با گذراندن کلاسهایی که از دانشگاه ها در این زمینه برگزار می کنند می توانند نسبت به تصویب پروپوزال و کارهای پژوهشی خود اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور نحوه برخورد با متخلفان و بررسی و رسیدگی به تخلفات پژوهشی آیین نامه  ” برخورد با تخلفات پژوهشی” در حال تدوین است.

رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اضافه کرد: در این آیین نامه مواد برخورد با متخلفان ذکر شده است و کمیته های انضباطی و معاونان پژوهشی دانشگاه ها موظف هستند طبق آیین نامه با افراد متخلف برخورد کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها