Skip to content

ارتباطات پژوهشی: ارتباط انجمنهای علمی دانشجویان داخل و خارج کشور در دستور کار رایزنهای علمی

طرح ارتباط انجمنهای علمی دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم به طور جدی از سوی رایزنهای علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی در سال تحصیلی جدید پیگیری می شود.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گفت: در حال حاضر دو هزار و ۲۰۰ انجمن علمی دانشجویی ثبت شده در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال هستند. یک سری انجمن علمی دانشجویی و هسته علمی نیز توسط دانشجویان ایرانی که در خارج کشور تحصیل می کنند تاسیس شده یا می شوند. بنابراین در صددیم تا انجمنهای علمی دانشجویان در داخل و خارج کشور را به یکدیگر متصل کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا منظور از دانشجویان خارج کشور فقط دانشجویان بورسیه جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور هستند، گفت: کلیه هسته های علمی دانشجویان ایرانی خارج کشور مدنظر هستند و منظور از دانشجویان ایرانی خارج کشور در این طرح فقط دانشجویان ایرانی که بورس به خارج کشور رفته اند نیست بلکه دانشجویان ایرانی که به صورت آزاد در خارج کشور تحصیل می کنند و انجمن و هسته علمی تشکیل داده اند نیز مد نظر قرار دارند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: انجمنهای علمی دانشجویی که دارای اتحادیه هستند اعم از انجمنهای علمی دانشجویی عمران، برق، مواد، ریاضی و فیزیک و … که اتحادیه دارند در اولویت طرح ارتباط میان انجمنهای علمی دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور قرار دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها