Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: ایران مسئول سنجش عملکرد پژوهشی کشورهای اسلامی شد

طراح و موسس ISC گفت: وزرای آموزش عالی عضو سازمان کنفرانس اسلامی ایران را به عنوان مسئول سنجش عملکرد پ‍ژوهشی کشورهای اسلامی تحت پوشش ISC برگزیدند و این موضوع را در پنجمین کنفرانس آیسسکو به تصویب رساندند.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاری مهر‌ با بیان اینکه در این کنفرانس شیوه ها و عملکردهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پذیرفته شد، اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام امکان دسترسی به علم سنجیهای فعلی و پیشین و پایگاه کتابشناختی را فراهم می آورد. همچنین‌ نمایه سازی و تحلیل استنادی مجلات علمی کشورهای عضو آیسسکو ‌مجلاتی که به زبانهای علمی منتشر می شوند و خدمات نمایه سازی استنادی علوم را در بر می گیرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی اضافه کرد: در این کنفرانس به کشورهای عضو پیشنهاد شد تا از طریق همکاری با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ایران ‌از طرحهای تحقیقاتی علمی حمایت کرده و انتشارات علمی خود را به زبانهای بین المللی،‌ منطقه ای و ملی منتشر کنند.

طراح و موسس ISC گفت: این کنفرانس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را وا داشت تا نسخه روی خط ISC را با پوشش دادن مجلات پیشتاز در زمینه علوم و فناوری در دسترس کشورهای اسلامی قرار دهد که این امر منجر به تسهیل تحقیقات و ارزیابیهای استناد محور تجسم کارهای تحقیقاتی خواهد شد و اطلاعات صحیح و کیفی را برای سیاستگذاران در دسترس قرار می دهد تا عملکردهای تحقیقاتی و توسعه علمی را کنترل کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها