Skip to content

ارزشیابی دانشگاهی: جزئیات رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی، گفت: ۷۸ درصد موسسات در سطح متوسط قرار دارند.
رضا عامری در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به طرح رتبه بندی دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی، اظهار داشت: ۷ عامل آموزشی، فضای کالبدی، امکانات و تجهیزات، دانشجویی – فرهنگی، مدیریت-تشکیلات-بودجه و نیروی انسانی، ارکان موسسه و فاکتور پژوهشی در رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تاثیر داشتند.
وی با بیان اینکه عوامل مذکور نیز دارای برخی شاخصها هستند با ذکر مثالی، اضافه کرد: به عنوان مثال، برای عامل آموزشی شاخصهایی نظیر نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت، میزان ارتباط رشته تحصیلی اعضای هیأت علمی با تدریسشان، تشکیل گروههای آموزشی، ارزشیابی اعضای هیأت علمی، میزان قبولی دانش آموختگان در مقاطع بالاتر، نسبت هیأت علمی تمام وقت به تعداد رشته های دایر و نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اعضای هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا، در این رتبه بندی موثر بوده اند.
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی، درباره موسساتی که در طبقه بندی دارای امتیازهای متفاوتی شده اند، گفت: موسسات در این رتبه بندی هم به صورت کلی رتبه بندی شده اند و پنج سطح عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف را برای رتبه بندی آنها در نظر گرفتیم. در ارزیابی کلی که داشتیم از ۱۸۰ موسسه ای که در رتبه بندی شرکت کردند حدود ۷۸ درصد موسسات یعنی ۱۳۹ موسسه در حد متوسط بودند، ۱۴ درصد یعنی ۲۵ موسسه در حد خوب، ۳ درصد موسسات در حد خیلی خوب و بین ۵ تا ۶ موسسه که فاقد شرایط وزارت علم بوده یا در آستانه توقف یا انحلال قرار داشتند که این موسسات در حد ضعیف رتبه بندی شده اند.
عامری درباره میزان شهریه این موسسات پس از رتبه بندی، تاکید کرد: میزان شهریه باید متناسب با میزان کیفیت باشد، موسسه ای که در رتبه بندی سطح خیلی خوب را به خودش اختصاص می دهد باید نسبت به موسسه ای که ضعیف است شهریه بالاتری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر لازم است برخی از موسسات ضعیف را محدود کرد یا در  آینده منحل شوند و در مقابل از موسسات خوب و با کیفیت حمایت بیشتری صورت گیرد.
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه، گفت: این رتبه بندی برای سال جاری به طور میانگین در شهریه غیردولتیها تاثیر گذاشت و میزان اختلاف شهریه ها در هر رتبه حدود ۵ درصد تعیین و حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، میزان شهریه ثابت و متغیر برای ورودیهای امسال در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد و برای دانشجویان فعلی تا حدود ۲۰ درصد در شهریه ثابت، افزایش بوده است

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها