Skip to content

ارزشیابی (سنجه) پژوهشی: اعمال روش جدید برای انتخاب برترین کمیته تحقیقات دانشجویی

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت از تدوین دستورالعمل جدید برای انتخاب کمیته تحقیقات دانشجویی برتر و تغییر معیارهای انتخاب کمیته های تحقیقات دانشجویی در جشنواره علمی – تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد.

دکتر محمد حسن قوسیان در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این تغییرات در جلسه شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده است و برای انتخاب کمیته برتر سال از این معیارها بهره می گیریم.

وی در خصوص تغییرات اعمال شده در معیارهای انتخاب، گفت: نحوه ارائه مقالات از سوی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهها از این پس باید به طور دقیق در فرم های تعیین شده، مشخص شود.

دکتر قوسیان گفت: پیش از این مطالب دانشجویی زیادی برای جشنواره رازی ارسال می شد که در این میان عضویت این دانشجویان در کمیته های تحقیقات دانشجویی مشخص نبود و باعث می شد دانشجویان از سایر بخش های دانشگاه نیز در این جشنواره شرکت کنند و به نوعی امتیازات دانشگاهها بزرگ در مقابل دانشگاههای کوچک افزایش می یافت.

وی خاطرنشان کرد: نبود تناسب میان امتیازات و لزوم تغییر در این امتیازات از دیگر مواردی بود که باید به آن توجه می شد که در دستورالعمل تدوین شده، نحوه امتیازدهی نیز تغییر کرده است و امتیازات به تناسب فعالیت تحقیقاتی اعطا می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها