Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: اعلام رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از انتشار آخرین وضعیت ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی نیز در این هفته منتشر خواهد شد.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: فرآیند ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از سیاستهای اصلی معاونت تحقیقات و فناوری در سال جاری انجام شد.

وی یادآور شد: فرآیند ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۸۷ دانشگاهها ناظر بر اطلاع رسانی جامع و جلب مشارکت دانشگاهها، برگزاری جلسات بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و جلسات کمیته تخصصی، ورود و کنترل اطلاعات و جلسات متعدد کارشناسی و ارزیابی نتایج و جداول رتبه بندی انجام گرفت.

دکتر اولیاء تاکید کرد: پس از بررسی های به عمل آمده مقرر شد در رتبه بندی نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۸۷ دانشگاه های علوم پزشکی، امتیاز خام هر دانشگاه متشکل از مجموع امتیازات حاصل از چهار محور حاکمیت، توانمند سازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی ملاک قرار گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بالاترین امتیاز پژوهشی 
وی گفت: بر این اساس در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب ۴۷ هزار و ۸۶۶ امتیاز رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب ۲۷ هزار ۵۲۹ امتیاز رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با کسب ۱۶۰ هزار و ۱۷ امتیاز رتبه سوم را بدست آوردند.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک رتبه های بعدی به دانشگاههای اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، اهواز و کرمان اختصاص یافته است.

صعود دانشگاه تربیت مدرس در جمع دانشگاههای علوم پزشکی
وی خاطرنشان کرد: بر اساس امتیاز خام دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو نیز رتبه بندی شده اند که رتبه اول به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با ۷ هزار و ۲۸ امتیاز، رتبه دوم به دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ۵ هزار و ۹۱۹ امتیاز و رتبه سوم به دانشگاه تربیت مدرس با ۴ هزار و ۴۹۲ امتیاز اختصاص یافته است.

دکتر اولیاء اضافه کرد: انستیتو پاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رتبه بعدی را در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو به دست آوردند.

حفظ رتبه اول دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه از سوی شهرکرد
وی با اشاره به نتایج ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه به مهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با امتیاز ۲ هزار و ۶۴۵ رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی لرستان با امتیاز یک هزار و ۸۱۷ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با امتیاز یک هزار و ۵۵۶ رتبه سوم را بدست آوردند.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه علوم پزشکی زابل و دانشگاه علوم پزشکی بجنورد رتبه های بعدی را در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه بدست آورده اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها