Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: انتخاب رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای رتبه بندی دانشگاههای جهان

نظام رتبه‌بندی بین‌المللی QS که هر ساله رتبه بندی دانشگاههای جهان را ارائه می‌کند در سال ۲۰۱۱ از دکتر جعفر مهراد رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای انتخاب دانشگاه‌های تراز اول دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این دعوت مقرر است ۱۰ دانشگاه از مجموع دانشگاههای دولتی و غیر دولتی ایران و ۳۰ دانشگاه از منطقه آسیا و خاورمیانه بر اساس معیارهای این نظام رتبه بندی انتخاب و معرفی شوند.
بر اساس ارتباطات کاری در سال ۲۰۱۰ نظر خواهی از ۳۰۰ متخصص آموزش عالی از سراسر جهان صورت پذیرفت که نام دکتر جعفر مهراد را می توان در بین این ۳۰۰ نفر مشاهده کرد. این افراد امتیاز ۴۰ درصد مربوط به شهرت و معروفیت دانشگاهها را تعیین می کنند.
در این بین ۴۸ درصد پاسخ دهندگان به شهرت و معروفیت دانشگاهها را استادان و دانشیاران تشکیل می دهند.
نتیجه ارزیابی دانشگاههای تراز اول جهان در پاییز سال ۲۰۱۱ منتشر خواهد شد و داده های استنادی از پایگاه SCOPUS استخراج می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها