Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: انتشار نتایج ارزشیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در یک ‏ماه آینده

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به آخرین وضعیت ارزشیابی ‏دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور از انتشار نتایج آن در یک ماه آینده خبر داد.‏

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: فرآیند ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز ‏تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از سیاستهای اصلی معاونت تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸ ‏در حال پیگیری است. ‏

وی گفت: بر اساس فعالیتهایی که تاکنون انجام شده، پیش بینی می شود در یک ماه آینده نتایج ارزشیابی ‏مراکز در سال ۸۷ مشخص شود. در واقع در پاییز هر سال نتایج ارزشیابی فعالیت تحقیقاتی در یکسال ‏گذشته مشخص می شود. ‏

دکتر اولیاء خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده در سال جاری کلیه مستندات پژوهشی مراکز ‏تحقیقات توسط دانشگاهها و سازمانهای مربوطه بررسی می شود. ‏

وی افزود: پس از بررسی و ارزشیابی و انتشار نتایج آن، مراکز تحقیقاتی برترجهت معرفی در جشنواره بین ‏المللی تحقیقات علوم پزشکی رازی اعلام می شوند.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها