Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: تهیه شاخصهای نظام رتبه‌بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه شاخص های نظام رتبه بندی دانشگاهها و موسسات پژوهشی ظرف سه ماه آینده خبر داد.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری با اعلام اینکه تا کنون شاخص هایی در این خصوص در سطح ملی و بین المللی بر اساس اهداف و تعاریف مختلف تهیه و ارائه شده، یادآور شده است: این شاخص ها باید با در نظر گرفتن اهداف، ماموریت و نقش دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، شاخص های مندرج در نقشه جامع علمی کشور، آیین نامه های ابلاغی وزارت علوم مانند آیین نامه های ارتقا، فرصت مطالعاتی، تشکیل قطب ها و همچنین سایر اسناد مرتبط بالادستی یا همتراز تهیه شوند.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم همچنین بر ضرورت دسته بندی این شاخص ها و تعیین وزن و امتیاز آنها به صورت کلان ملی و جهانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد جز (و ) ماده ۱۵ برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت علوم تهیه شاخص های نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در کشور را بر عهده دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها