Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: نتایج رتبه بندی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی از انتشار آخرین وضعیت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: این نتایج در گروه بالینی و علوم پایه پزشکی اعلام شده است.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: فرآیند ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی این مراکز انجام گرفته است.

بر اساس امتیاز ارزشیابی سال ۸۷ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور دارای ردیف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم از دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۵ هزار و ۴۰۶ امتیاز رتبه اول، مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴ هزار و ۵۵۱ امتیاز رتبه دوم و مرکز تحقیقاتی بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ۳ هزار و ۵۱۷ امتیاز رتبه سوم را کسب کرده اند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور دارای ردیف مستقل بودجه
همچنین بر اساس بخش دیگری از این نتایج ارزشیابی، مرکز تحقیقاتی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی از تهران با امتیاز ۲۸۹۰.۱، سل و بیماریهای ریوی از شهید بهشتی با امتیاز ۲۶۷۹.۱، قلب وعروق از اصفهان با امتیاز ۲۵۸۹.۷، غدددرون ریز و متابولیسم از شهید بهشتی با امتیاز ۲۴۴۱.۳، چشم پزشکی از شهید بهشتی با امتیاز ۲۲۰۷.۱، گوارش و کبد از شهید بهشتی با امتیاز ۲۱۵۱.۵، پوست و جذام از تهران با امتیاز ۲۱۰۲.۴، قلب و عروق از تهران با امتیاز ۱۹۶۴.۲، قلب و عروق شهید رجایی با امتیاز ۱۷۰۳.۳، هماتولوژی ، آنکولوژی و پیوند مغز استخوان از تهران با امتیاز ۱۶۰۵.۹، آسیب های شیمیایی از بقیه الله با امتیاز ۱۲۹۳.۹، دندانپزشکی از شهید بهشتی با امتیاز ۸۹۶.۳، غدد و متابولیسم از اصفهان با امتیاز ۸۷۳.۵، میکروب شناسی بالینی از شیراز با امتیاز ۸۴۳.۷، پیوند اعضاء یافته های بیولوژیک از شیراز با امتیاز ۸۱۸.۵، ناباروری از یزد با امتیاز ۷۹۶.۲، گوش وحلق و بینی از ایران با امتیاز ۷۹۲.۹، تروما و جراحی سینا از تهران با امتیاز ۷۸۰.۱ و پوست از شهید بهشتی با امتیاز ۶۸۰.۳ در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور که فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت
بر اساس نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور که فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت رسمی سه مرکز تحقیقاتی روانپزشکی و چشم پزشکی و اعتیاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ردیف های اول تا سوم قرار گرفته اند.

همچنین سایر مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه که بیش از ۳ سال فعالیت رسمی داشته اند از جمله سرطان از تهران با امتیاز ۱۷۰۸.۵، سل و بیماریهای ریوی از تبریز با امتیاز ۱۶۹۲.۵، دندانپزشکی از تهران با امتیاز ۱۵۲۷.۶، روماتولوژی از تهران با امتیاز ۱۴۹۶.۷، بهداشت باروری ولیعصر از تهران با امتیاز ۱۳۲۱.۷، گوارش و کبد از شیراز با امتیاز ۱۱۹۲.۸، بهداشت روان از ایران با امتیاز ۱۱۵۰.۶، هماتولوژی از شیراز با امتیاز ۹۳۴.۰، گوش وحلق و بینی از تهران با امتیاز ۹۳۰.۷، چشم پزشکی از ایران با امتیاز ۸۹۹.۱، بیماریهای عفونی وگرمسیری از اصفهان با امتیاز ۸۷۴.۷ ، پوست و سالک از اصفهان با امتیاز ۸۶۹.۲، علوم رفتاری از بقیه الله با امتیاز ۷۹۹.۳، گوارش و کبد از تبریز با امتیاز ۷۹۳.۲، عفونی وگرمسیری از اهواز با امتیاز ۷۵۰.۸، ارولوژی از تهران با امتیاز ۶۸۴.۵، عفونی و گرمسیری از شهید بهشتی با امتیاز ۶۱۴.۰، غدد و متابولیسم از شیراز با امتیاز ۵۷۷.۳، قلب و عروق از تبریز با امتیاز ۵۰۶.۰، عفونی اطفال از شهید بهشتی با امتیاز ۴۹۹.۵، علوم رفتاری از اصفهان با امتیاز ۴۸۴.۲، دندانپزشکی از اصفهان با امتیاز ۴۵۶.۰، گوارش و کبد از گیلان با امتیاز ۴۴۸.۹، هموگلوبینوپاتی و تالاسمی از اهواز با امتیاز ۴۰۴.۴، دیابت از یزد با امتیاز ۳۴۱.۶، روانپزشکی و علوم رفتاری از مازندران با امتیاز ۲۸۲.۲، مسائل اجتماعی روانی سالمندان از علوم بهزیستی وتوانبخشی با امتیاز۲۱۲.۱، قلب و عروق از شهید بهشتی با امتیاز ۱۹۷.۳، عفونی و گرمسیری از تبریز با امتیاز ۱۸۰.۷، تروما از کاشان با امتیاز ۱۷۶.۳ در رده های بعدی قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال سابقه فعالیت
به گزارش مهر، نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال سابقه فعالیت رسمی نیز اعلام شده است که بر اساس آن مراکز تحقیقاتی ایدز از دانشگاه علوم پزشکی تهران، چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسمومین از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در ردیف های اول تا سوم قرار گرفتند.

سایر مراکز تحقیقاتی این گروه نیز از جمله پیشگیری از بیماریهای متابولیک از شهید بهشتی با امتیاز ۵۶۵.۹، دندانپزشکی از مشهد با امتیاز ۵۵۱.۴، پزشکی هسته ای از تهران با امتیاز ۵۲۳.۳، رشد و تکامل کودکان از تهران با امتیاز ۵۲۲.۷، بیماریهای مغز و اعصاب از تهران با امتیاز ۵۱۳.۴، پپیشگیری و درمان چاقی از شهید بهشتی با امتیاز ۴۸۸.۰، پزشکی ورزشی از تهران با امتیاز ۴۶۷.۶، اندودنتیکس از شهید بهشتی با امتیاز ۴۴۴.۳، گوارش و کبد از گلستان با امتیاز ۴۰۷.۵، بهداشت باروری و ناباروری از شهید بهشتی با امتیاز ۳۹۳.۸، گوارش وکبد از ایران با امتیاز ۳۴۸.۷، ارولوژی اطفال از تهران با امتیاز ۳۳۱.۲، پیوند ریه از شهید بهشتی با امتیاز ۳۳۰.۴، عفونی و گرمسیری از بوشهر با امتیاز ۳۲۶.۱ ، روانپزشکی از شیراز با امتیاز ۳۲۴.۱، بیماریهای متابولیک از زنجان با امتیاز ۲۹۸.۱، نوزادان از مشهد با امتیاز ۲۸۸.۵، اورولوژی از گیلان با امتیاز ۲۸۷.۸ و تالاسمی از مازندران با امتیاز ۲۸۲.۶ در رده های بعدی قرار دارند.

در این گروه، مراکز تحقیقاتی عفونی گرمسیری از بندرعباس با امتیاز ۲۷۱.۹، پیشگیری وکنترل دخانیات از شهید بهشتی با امتیاز ۲۶۴.۸، عفونی وگرمسیری از زاهدان با امتیاز ۲۵۵.۷ ، توانبخشی از ایران با امتیاز ۲۴۳.۹، هماتولوژی و آنکولوژی از تبریز با امتیاز ۲۱۹.۰، مراقبتهای پرستاری از ایران با امتیاز ۲۱۸.۳، متابولیک از قزوین با امتیاز ۲۱۴.۷، عفونی اطفال از تهران با امتیاز ۲۰۲.۵ ، بیماریهای عفونی اطفال از ایران با امتیاز ۱۹۹.۵، سلامت کودکان و نوجوانان از زاهدان با امتیاز ۱۹۸.۶، لیشمانیوز از کرمان با امتیاز ۱۹۴.۲ ، علوم رفتاری از شهید بهشتی با امتیاز ۱۸۲.۱، قلب و عروق از یزد با امتیاز ۱۵۹.۰، بیماریهای کلیوی از شیراز با امتیاز ۱۵۷.۰، چشم پزشکی از مشهد با امتیاز ۱۵۴.۲، گوارش و کبد از کردستان با امتیاز ۱۵۲.۲، دندانپزشکی از همدان با امتیاز ۱۳۳.۵، بیهوشی از شهید بهشتی با امتیاز ۱۳۰.۵، اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد از همدان با امتیاز ۱۰۹.۵ و آلرژی از شیراز با امتیاز ۱۰۶.۶ نیز از جمله مراکز تحقیقاتی هستند که امتیازات ارزشیابی آنها اعلام شده است.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی که فاقد ردیف مستقل بودجه هستند و کمتر از یک سال است که فعالیت تحقیقاتی داشته اند نیز ارزشیابی شده اند که بر این اساس سه مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد، تروما و نفرولوژی و ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله توانسته اند رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

بر اساس نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است دیابت از اهواز با امتیاز ۶۲۶.۷، سرطان از شهید بهشتی با امتیاز ۶۱۸.۳، بیماریهای دهان و دندان از کرمان با امتیاز ۴۰۸.۸، تراشه از شهید بهشتی با امتیاز ۳۸۸.۵، ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها از شهید بهشتی با امتیاز ۳۵۲.۲، باروری و ناباروری از بابل با امتیاز ۳۴۱.۰، پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی با امتیاز۲۴۰.۱، تروما از شیراز با امتیاز ۲۱۰.۵ ، جراحی لاپاراسکوپی از شیراز با امتیاز ۱۸۹.۰، فیزیوتراپی از شهید بهشتی با امتیاز ۱۳۹.۳، سوختگی از ایران با امتیاز ۱۳۱.۸، سلامت نوزادان از شهید بهشتی با امتیاز ۱۲۸.۹، اعصاب کودکان از شهید بهشتی با امتیاز ۱۲۵.۰، طب کار از ایران با امتیاز ۹۷.۵، توانبخشی اعصاب اطفال از علوم بهزیستی و توانبخشی با امتیاز ۹۵.۰، ارتودنسی از شیراز با امتیاز۹۰.۱، بهداشت باروری و ناباروری از بندرعباس با امتیاز ۷۷.۸، سوء مصرف و وابستگی مواد از علوم بهزیستی و توانبخشی با امتیاز ۳۲.۵ در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی
دکتر پرویز اولیاء – مدیر کل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در گروه علوم پایه پزشکی افزود: فرآیند ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی، بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی این مراکز انجام گرفت.

به گزارش مهر، بر اساس ارزشیابی سال ۸۷ مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی رویان جهاد دانشگاهی رتبه اول، مرکز تحقیقاتی علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم و مرکز تحقیقاتی علوم تکنولوژی در پزشکی رتبه سوم را کسب کرده اند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه
بر اساس اعلام وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی از تبریز با امتیاز ۳۴۷۵.۸، ژنتیک از علوم بهزیستی وتوانبخشی با امتیاز ۲۵۴۲.۷، علوم اعصاب از شهید بهشتی با امتیاز ۲۵۰۷.۳، گیاهان داروئی از جهاد دانشگاهی با امتیاز ۱۴۷۱.۹، واکسن و سرم سازی رازی از وزارت جهاد کشاورزی با امتیاز ۱۲۸۶.۲، علوم اعصاب از کرمان با امتیاز ۱۲۷۵.۵، علوم داروئی از مشهد با امتیاز ۱۲۵۶.۵، بیوتکنولوژی تولید مثل “ابن سینا” از جهاد دانشگاهی با امتیاز ۱۰۲۸.۷، سرطان شناسی از شیراز با امتیاز ۱۰۲۳.۴، ایمونولوژی از مشهد با امتیاز ۸۲۴.۷ ، مطالعه تاریخ پزشکی وطب اسلامی و مکمل از ایران با امتیاز ۱۲۷.۰ در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت
به گزارش مهر، وزارت بهداشت همچنین نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از ۳ سال سابقه فعالیت را اعلام کرده است که بر این اساس مراکز تحقیقاتی شیمی داروئی و گیاهی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهشکده خون از سازمان انتقال خون و پژوهشکده آنتی بادی مونوکلونال “ابن سینا” از جهاد دانشگاهی رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی از انستیتو پاستور ایران با امتیاز ۱۵۶۹.۶ ، بیولوژی سلولی ومولکولی از شهید بهشتی با امتیاز ۱۲۲۲.۰، مدیریت خدمات بهداشتی از تبریز با امتیاز ۱۲۰۱.۴، بیولوژی پزشکی از کرمانشاه با امتیاز ۱۱۷۳.۱، بهداشت مادر و کودک از جهاد دانشگاهی با امتیاز ۱۰۳۲.۹، محیط زیست از تهران با امتیاز ۸۵۹.۱ ، علوم داروئی از اصفهان با امتیاز ۷۹۶.۶، سلولی و ملکولی از ایران با امتیاز ۷۸۹.۹، فیزیولوژی از کرمان با امتیاز ۷۷۶.۰، گیاهان داروئی از تهران با امتیاز ۷۲۵.۰، مهندسی پزشکی از بنیادشهید با امتیاز ۶۹۹.۷، آموزش پزشکی از اصفهان با امتیاز ۶۹۵.۴، بهداشت نظامی از بقیه الله با امتیاز ۶۷۶.۸، بیوتکنولوژی از مشهد با امتیاز ۶۵۹.۳، اخلاق پزشکی از تهران با امتیاز ۶۳۳.۸، فیزیولوژی از سمنان با امتیاز ۶۲۹.۷، فارماکولوژیک گیاهان داروئی از مشهد با امتیاز ۴۹۷.۸، بیولوژی مولکولی از بقیه الله با امتیاز ۴۸۴.۵، علوم داروئی از شهید بهشتی با امتیاز ۳۹۳، علوم داروئی از ایران با امتیاز ۳۴۴.۴، طب سنتی و گیاهان داروئی از شهید بهشتی با امتیاز ۱۸۸.۵، آزمایشگاه رفرانس از معاونت سلامت وزارت بهداشت با امتیاز ۱۵۶.۵، میکروبیولوژی از انستیتو پاستور ایران با امتیاز ۴۲.۰، بهداشت محیط از مازندران با امتیاز ۲۸.۵ رده های بعدی را کسب کردند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از ۳ سال سابقه فعالیت
نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از ۳ سال سابقه فعالیت نیز از سوی وزارت بهداشت اعلام شد که بر اساس آن مراکز تحقیقاتی نانوفناوری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریزفناوری داروئی و بیوتکنولوژی هر دو از دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانسته اند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

مراکز تحقیقاتی فیزیولوژی از اهواز با امتیاز ۹۵۶.۶، پژوهشکده تولید مثل از جهاد دانشگاهی با امتیاز ۹۰۲.۴، آزمایشگاه غدا و دارو از معاونت غذاودارو وزارت بهداشت با امتیاز ۸۵۷.۴، علوم داروئی از مازندران با امتیاز ۶۷۲.۵، مایکوباکتریولوژی از شهید بهشتی با امتیاز ۶۶۹.۴، بانک فراورده های پیوندی از تهران با امتیاز ۶۶۲.۰، تغذیه از تبریز با امتیاز ۵۶۳.۴، اخلاق وحقوق پزشکی از شهید بهشتی با امتیاز ۵۰۲.۴، سلولی و ملکولی از شهرکرد با امتیاز ۴۵۵.۳، ریزفناوری پزشکی از شهید بهشتی با امتیاز ۴۴۵.۳ ، ایمونولوژی ملکولی از تهران با امتیاز ۴۳۵.۶، فیزیولوژی از اصفهان با امتیاز ۴۲۲.۳، خودایمنی از شیراز با امتیاز ۳۹۴.۵، گیاهان داروئی از لرستان با امتیاز ۳۱۵.۲، ایمونولوژی از ایران با امتیاز ۲۹۶.۶، ریزفناوری زیستی از جهاد دانشگاهی با امتیاز ۲۵۳.۰، علوم اعصاب از اصفهان با امتیاز ۱۹۷.۶، فارماسیوتیکس از کرمان با امتیاز ۱۸۷.۷، فیزیولوژی ورزشی از بقیه الله با امتیاز ۱۸۳.۷، بیولوژی سلولی و مولکولی از مازندران با امتیاز ۱۷۰.۹ ، گیاهان دارویی از یاسوج با امتیاز ۸۶.۱ ، توکسینهای میکروبی از بقیه الله با امتیاز ۶۰.۸ و پزشکی مولکولی از همدان با امتیاز ۳۹.۸ توانسته اند در رده ها بعدی قرار گیرند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت
نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت از وزارت بهداشت اعلام و بر اساس گزارش مهر، مراکز تحقیقاتی زیست فناوری و طراحی و توسعه دارو هر دو از دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه های اول و دوم و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی گیاهان دارویی از شهرکرد با امتیاز ۴۴۲.۸، علوم اعصاب از تبریز با امتیاز ۳۰۹.۷، علوم بهداشتی از همدان با امتیاز ۲۸۸.۰ ، ژنومیک از شهید بهشتی با امتیاز ۲۴۴.۱ ، بیولوژی سلولی و ملکولی از بابل با امتیاز ۲۳۴.۶، پزشکی مولکولی از اراک با امتیاز ۲۲۳.۲ ، فیزیولوژی از ایران با امتیاز ۱۸۸.۴، آسیب شناسی سرطان از ایران با امتیاز ۱۳۶.۲، پردازش سیگنالها از اصفهان با امتیاز ۸۸.۲ در رده های بعدی قرار گرفته اند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها