Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: پایگاه ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور راه اندازی شد.

پایگاه اینترنتی ارزیابی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در شیراز راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در جریان مراسم راه اندازی این پایگاه گفت: از جمله کارکردهای این مرکز تامین اطلاعات علمی و فنی جهان اسلام و سنجش عملکردهای پژوهشی در سطح این جغرافیا بوده که از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز انجام می شود.

دکتر جعفر مهراد ادامه داد: اگر قرار است ایران در منطقه به صورت موفق ظاهر شود باید آوردهای علمی و تخصصی خود را در جهان عرضه کند و از این طریق دانشجویان دیگر کشورها می توانند از پیشرفتهای علمی در ایران اطلاع کسب کنند.

وی با بیان اینکه در این سایت حفظ ارزش واعتبار دانشگاه ها و مراکز عالی مورد توجه قرار گرفته، افزود: کارهای مطابقتی در این سایت با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و ارزیابی مطابق اصول انجام شده چراکه حفظ اعتبار دانشگاها در اولویت اول ما است.

در ادامه محمد رضا قانع مجری طرح گفت: ۲۵۲ دانشگاه ومرکز علمی در این سایت مورد بررسی قرار گرفته اند که در یک فظای مناسب به راحتی در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در راه اندازی این سایت از پنج شاخص وب سنجی استفاده شده که هرکدام به راحتی قابل رویت است، ادامه داد: چنین پروژه ای از لحاظ ماهیتی تاکنون در ایران بی سابقه بوده چراکه به راحتی امکان مقایسه دانشگاه ها و مراکز علمی مهیا شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها