Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: کارگروههای تخصصی ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها تشکیل شد.

مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کارگروههای تخصصی ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری دانشگاهها و موسسات پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بدیعی در جلسه کمیسیون تشکیل کارگروه های تخصصی ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی گفت: ۵ کارگروه تخصصی با عناوین بازنگری شاخص ها، تدوین نظام درجه بندی، روایی داده ها، پشتیبانی، بازدید و پیشنهادات با هدف ساماندهی و منسجم تر کردن فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه ها و دانشگاه ها از سوی دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم تشکیل می شوند.

وی افزود: ضرورت آگاهی دقیق از نوع فعالیت واحد های پژوهشی دارای مجوز و تعداد واحدهای پژوهشی، انتصاب ارزیابان در زمینه های تخصصی و تعریف شاخص های ارزیابی متناسب با هر نوع فعالیت پژوهشی باعث شد تا لزوم تشکیل این کارگروه ها احساس شود.

مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم گفت: در کارگروه بازنگری شاخص ها شاخص های ملی و بین المللی  و ضرایب شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد ۳۰ شاخص ارزیابی موجود به صورت عمومی و کلی هستند که با تشکیل کارگروه بازنگری شاخص ها می توان متناسب با هر گروه و هر نوع فعالیت پژوهشی شاخص های جزئی تر ومتناسب با  زمینه فعالیت را مشخص کرد و به تدوین شیوه نامه های مربوطه پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: کارگروه تدوین نظام درجه بندی دومین کارگروه تخصصی است که با هدف ارتقای سطح رتبه بندی به بررسی مدل های درجه بندی علم و فناوری، تهیه آیین نامه های مرتبط و نظارت بر اجرای نظام درجه بندی می پردازد.

بدیعی افزود: کارگروه روایی داده ها سومین کارگروه تخصصی است که با هدف اطمینان بخشی بیشتر به صحت داده ها به ایجاد ساز و کارهای لازم برای کنترل و پایش داده ها و تهیه شیوه نامه های مرتبط می پردازد.

وی گفت: کارگروه تخصصی پشتیبانی و بازدید به عنوان چهارمین کارگروه با هدف هماهنگی های لازم برای نشست های عمومی و تخصصی ،بازدیدهای نظارتی در خصوص برگزاری این نشست ها و تعیین گروه های بازدید و آیین نامه ها ایفای نقش می کند.

مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم افزود: کارگروه پیشنهادات پنجمین کارگروه تخصصی است که پذیرش پیشنهادات و انتقادات نمایندگان، بررسی و اظهار نظر در مورد آنها و ارائه به دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی و هماهنگ کننده  نشست های کمیسیون مشورتی از جمله وظایف این کارگروه است.

وی در خصوص اعضاء کمیسیون مشورتی اضافه کرد: در کمیسیون مشورتی نمایندگان دانشگاهها و موسسات پژوهشی  وابسته به وزارت علوم، موسسات پژوهشی بخشهای خصوصی، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرائی در سطح کشور حضور دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها