Skip to content

ارزشیابی پژوهش: تغییر شاخص‌های ارزشیابی پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تغییر شاخص های ارزشیابی پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: این شاخص ها منجر به تغییرات امتیازدهی دانشگاهها در پژوهش می شود.

دکتر پرویز اولیاء در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: شاخصهایی که در ارزشیابی پژوهشی دانشگاهها بکار می رود هر ساله در چهار محور حاکمیت و رهبری، توانمندسازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی است که در این زمینه تغییراتی بوجود آمده است.

وی اضافه کرد: تغییری که در محور حاکمیت و رهبری بوجود آمده شامل میزان تعامل دانشگاهها با ستاد وزارت بهداشت و میزان مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی در سامانه ملی پژوهش و فناوری است.

دکتر اولیاء خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک در راه اندازی آزمایشگاههای منطقه ای (سنترال لب ها) نیز از دیگر شاخصهایی است که در محور حاکمیت و رهبری مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به تغییرات محور تولید دانش در ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در این محور، میزان به روز شدن مجلات علوم پزشکی و بهینه شدن وضعیت سایت این مجلات مورد توجه خواهد بود و امتیازبندی بر این اساس انجام می گیرد.

مدیرکل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به تغییرات محور تحقیقات دانشجویی اشاره کرد و گفت: در این بخش میزان مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی در برگزاری تورهای تحقیقاتی دانشجویی مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر اولیاء خاطرنشان کرد: پس از بررسی شاخصهای مورد نظر، دانشگاههای علوم پزشکی از نظر فعالیتهای پژوهشی در چهار محور حاکمیت و رهبری، توانمندسازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی در سه تیپ مختلف امتیازبندی می شوند.

خبرهای تصویری