Skip to content

ارزشیابی پژوهش و فناوری: رتبه تولید فناوری ایران در جهان را باید ارتقا بخشیم.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: همانگونه که در سال های اخیر مقام ایران را در تولیدات علمی جهان ارتقا داده ایم باید با سرمایه گذاری جدی، رتبه پایین کشور در تولید فناوری دنیا را جبران کنیم.

دکتر علی وطنی در مراسم تجلیل از استادان نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ اظهار داشت: اکنون به لحاظ تولید علم مقام ۱۵ دنیا را در اختیار داریم اما در تولید فناوری در جایگاه ۸۵ هستیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از کشورهایی که از نظر تولید علم از ما بسیار عقب تر هستند در حوزه تولید فناوری از کشور ما پیشی گرفته اند.

دکتر وطنی تاکید کرد: طی سال های گذشته مراکز علمی و مسئولان کشور بر روی تولید علم متمرکز شده اند که نتیجه آن دستیابی به رتبه ۱۵ بین المللی است اما در شرایط فعلی نیاز کشور ارتقای جایگاه تولیدات فناوری است.

وی بر نقش توسعه فناوری در تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و از استادان دانشگاه خواست پرچم علم و فناوری را که به دست گرفته اند بر زمین نگذارند.

دکتر وطنی بیان داشت: ایران براساس هدف گذاری های مورد نظر باید در چشم انداز ۱۴۰۴ به جایگاه اول تولید علم و فناوری منطقه دست یابد و دانشگاهیان باید توجه داشته باشند مهلت زیادی تا آن زمان باقی نمانده است.

در این مراسم از ۱۶ استاد نمونه و سه استاد پیشکسوت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اهدای لوح و جوایزی قدردانی شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها