Skip to content

ارزیابی فناوری: پیشنهاد واگذاری مأموریت دیده بان تکنولوژی کشور به سازمان پژوهشهای علمی صنعتی

دبیر بیست و پنجمین جشنواره خوارزمی پیشنهاد واگذاری مأموریت دیده‌بان تکنولوژی کشور را به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارایه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن انتظاری در بیست و پنجمین جشنواره خوارزمی افزود: در این راستا پیشنهاد می‌شود تا ماموریت دیده بان تکنولوژی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران واگذار شود.
به گفته وی با واگذاری این ماموریت این سازمان اقدام به تحلیل پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف فناوری و استخراج میزان پیشرفت بر مبنای شاخص‌های علمی می‌کند.
وی همچنین از راه اندازی کانون برگزیدگان خوارزمی خبر داد و یادآور شد: به منظور به کارگیری دستاوردهای این جشنواره کانون برگزیدگان خوارزمی که در سال گذشته وعده داده شده بود راه اندازی شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها