Skip to content

استعدادهای درخشان: شرایط شرکت دانشجویان استعداد درخشان مشمول طرح در آزمون دستیاری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط شرکت دانشجویان استعداد درخشان مشمول طرح خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان را در سی و ششمین آزمون دوره دستیاری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی امکان شرکت استعدادهای درخشان در آزمون ورودی مقاطع بالاتر در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی در دو صورت در آزمون دستیاری ایجاد شده است.

بر این اساس دانشجویان ترم آخر استعدادهای درخشان رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت کنند و فارغ التحصیلان استعدادهای درخشان رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی که حداکثر ۳ ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع کرده اند، مجاز هستند در آزمونهای تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلف خواهند بود خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند. این گروه، باقیمانده خدمات را پس از فراغت از تحصیل، در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

مشمولان این آیین نامه اجازه دارند خدمات موضوع قانون پزشکان را در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی و … تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمانهای وابسته در شهرهای غیر مجاز (تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان) انجام دهند.

پزشکان عمومی مرد مشمول این قانون مکلف هستند یکسال اول خدمات را در مراکز بهداشتی درمانی روستانی انجام دهند و در سال دوم خدمت می توانند از امتیازات این بند استفاده کنند.

همچنین برندگان مدال طلای کشوری از المپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، کامپیوتر و زیست شناسی به تائید وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم کنکور سراسری گروه تجربی به تائید سازمان سنجش آموزش کشور، افراد دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی به تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفرات اول تا سوم آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیش کارورزی و ورودی دستیاری تخصصی پزشکی، دندانپزشکی به تائید مرکز سنجش آموزش پزشکی از انجام خدمات معاف هستند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها