Skip to content

استعدادهای درخشان: اجرای برنامه رسالت ‌مدار استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه رسالت مدار استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای دانشجویان استعداد درخشان این دانشگاه در حال اجرا است.در این برنامه حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی و پیراپزشکی همزمان با تحصیل در رشته های تحصیلی خود برنامه درسی مدیریت سیاستگذاری بهداشت یا Health Management Policy  را جهت ارتقای سطح اطلاعات مدیریت در عرصه سلامت می گذرانند. این برنامه به صورت سراسری توسط مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ۷۰ دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، تبریز، قزوین، همدان، کرمانشاه و بندرعباس اجرا می شود.
همچنین مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برنامه درسی مدیریت تکنولوژی در سلامت را با همکاری گروه مدیریت خلاقیت و تکنولوژی دانشگاههای صنعتی شریف و علامه طباطبایی برای ۵۰ نفر از دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اجرا می نماید.

خبرهای تصویری