Skip to content

استعدادهای درخشان: اختصاص تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به مراکز نخبه پرور

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان گفت : تسهیلات بنیاد ملی نخبگان از این پس به جای افراد به مراکز نخبه پرور اختصاص می یابد.

دکتر سورنا ستاری در حاشیه تقدیر از برگزیدگان هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در جمع خبرنگاران از تغییر نگرش در ارایه تسهیلات و برنامه های حمایتی این بنیاد خبر داد.

وی افزود : براین اساس ارایه تسهیلات توسط بنیاد ملی نخبگان قطع نخواهد شد بلکه نحوه ارایه این تسهیلات تغییر می کند و در واقع ارایه تسهیلات بیشتر به مراکز نخبه پروری اختصاص خواهد یافت و آنها به فرد داده نمی شوند. در این شرایط دانشگاه ها امکانات بیشتری برای حمایت از نخبگان خواهند داشت .

*** بنیاد ملی نخبگان با ۱۳ هزار عضو و ۸۰ نفر نخبه

رییس بنیاد ملی نخبگان گفت : هم اکنون ۱۳ هزار نفر عضو بنیاد ملی نخبگان هستند که از میان آنها تنها ۸۰ نفر نخبه و بقیه استعدادهای برتر هستند.

وی در مورد استعدادهای برتر افزود : استعدادهای برتر شامل نفرات برتر کنکور و رتبه های برتر المپیادها هستند که به عنوان کسانی که در آینده می توانند نخبه باشند ، در بنیاد ملی نخبگان عضو هستند.

دکتر ستاری وظیفه بنیاد نخبگان را توانمند سازی استعدادهای برتر برای طی مسیر نخبگی دانست و گفت : نخبگان در سطح اساتید هستند و استعدادهای برتر پس از شناخته شدن توسط امکاناتی که دولت در اختیارشان می گذارد این مسیر را طی می کنند و به سطح نخبگی می رسند.

مراسم تقدیر از برگزیدگان هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد .

در این مراسم از ۶۴ برگزیده این المپیاد علمی تقدیر شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها