Skip to content

استعدادهای درخشان: اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به استادیاران نخبه و جوان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه طرح شناسایی و حمایت از نخبگان جوان از اختصاص اعتبار ویژه پژوهشی به استادیاران نخبه جوان دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صادق واعظ زاده با اعلام این خبر گفت: پس از اعطای جوایز علمی به نخبگان جوان به موجب ماده واحده ای، اعتبار ویژه پژوهشی بنیاد ملی نخبگان به استادیاران نخبه دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور تعلق می گیرد.
وی افزود: بهره مندان از این تسهیلات استادیاران نخبه جوانی هستند که با سن کمتر از چهل سال بیش از سه سال از دریافت درجه دکتری آنان در داخل یا خارج کشور و شروع به کار آنان در این موسسات سپری نشده باشد.
وی گفت: داوطلبان باید قبلا واجد شرایط نخبگی بوده و یا در حین این مدت شرایط نخبگی اعلام شده از سوی بنیاد ملی نخبگان را احراز کرده باشند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: این اعتبار پژوهشی ویژه به نام “اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه پژوهشگران جوان” و به منظور پیشبرد و ارتقاء پژوهش های اساتید نخبه و جوان در رشته های تخصصی مربوطه اعطا می شود تا با استفاده از آن در سالهای اولیه اشتغال در دانشگاهها و پژوهشگاهها، شروع پرشتاب و پر ثمری را در امر پژوهش تجربه کنند.
دکتر صادق واعظ زاده با اشاره به اینکه به موجب یکی از تبصره های این ماده واحده، مبلغ این اعتبار با توجه به تعداد مشمولان و بودجه بنیاد ملی نخبگان همه ساله از سوی بنیاد تعیین می شود، افزود: ضوابط اجرایی پرداخت و هزینه کرد این اعتبار ویژه مطابق با ضوابط مربوط به اعتبار پژوهشی در دانشگاهها یا موسسات پژوهشی محل خدمت دریافت کنندگان اعتبار است و در صورتی که موسسه متبوع آنها برنامه و ضوابطی برای اعطای اعتبار پژوهشی نداشته باشد، این اعتبار در چارچوب ضوابط صندوق حمایت از پژوهشگران کشور صرف انجام پژوهشهایی می شود که استادیاران مشمول تعریف می کنند.
به گزارش مهر، این ماده واحده در آخرین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها