Skip to content

استعدادهای درخشان: اعلام شرایط پذیرش استعدادهای درخشان در دستیاری و نحوه گذراندن تعهدات

شرایط پذیرش استعدادهای درخشان و نخبگان در سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی بالینی از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.
داوطلبان می توانند فرم ثبت نام مراتب تمایل خود را به استفاده از مزایای سهمیه مازاد استعدادهای درخشان، برتر و نخبگان اعلام کنند. ثبت نام پذیرش دستیار در سی و هفتمین دوره تا ۵ آذر ماه به صورت اینترنتی ادامه دارد.
داوطلبان پس از تایید مدارک مرتبط توسط شورای منتخب دانشگاه باید اصل کلیه مدارک را همراه با مستندات مربوطه از تاریخ ۸ تا ۱۴ آذر به دانشگاه محل تحصیل ارائه دهند و دانشگاهها موظف به دریافت مدارک و معرفی افراد به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی هستند.
مرجع اصلی تایید مدارک ارسالی از سوی دانشگاهها ، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بوده و محلهای آموزشی بنا به ظرفیت های دانشگاهی و صلاحدید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعیین می شود.
اولویت پذیرش افراد واجد شرایط بر اساس حاصل جمع نمره آزمون با ۶۵ درصد مجموع نمرات ترجیحی کسب شده است. داوطلبان واجد شرایط در صورت کسب ۸۵ درصد حد نصاب رشته – محل انتخابی مشمول قوانین پذیرش به صورت مازاد خواهند بود.
پذیرش همزمان سهمیه مازاد با سهمیه انتخابی داوطلب همواره در بالاترین اولویت ممکن خواهد بود و افرادی که یک نوبت با استفاده از این سهمیه پذیرفته می شوند در صورت انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.
پذیرش به صورت مازاد و ادامه تحصیل مستقیم مصادیق استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در رشته های تخصصی جراحی عمومی، بیماریهای داخلی، کودکان، زنان و زایمان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، مشروط به کسب ۴۰ امتیاز با رعایت حداقل امتیازات از حوزه های چهارگانه آیین نامه صورت می گیرد.
میزان تعهدات این گروه از پذیرفته شدگان مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد خواهد بود و داوطلبان تنها برای یک نوبت می توانند از سهمیه استعدادهای درخشان استفاده کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها