Skip to content

استعدادهای درخشان: امکان ادامه تحصیل مستقیم دانشجویان نخبه پزشکی در دستیاری فراهم می شود

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از تدوین آیین نامه اجرایی ضوابط عمومی و تخصصی و شرایط تسهیل ادامه تحصیل برای مصادیق استعدادهای درخشان و نخبگان در گروه علوم پزشکی در رشته های تخصصی خبر داد.
دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات ادامه تحصیل مستقیم دانشجویان نخبه پزشکی در دوره دستیاری افزود: تسهیل ادامه تحصیل نخبگان و استعدادهای درخشان یکی از مصوبات نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی است که بر اساس این مصوبه دبیرخانه موظف شد آئین نامه اجرایی این تسهیلات را تدوین کند.
وی یاد آور شد: این آئین نامه اجرایی از سوی دبیرخانه تدوین شده و مراحل نهایی بررسی کلی را طی می کند و از سال تحصیلی جاری ۸۷ – ۸۶ قابلیت اجرا خواهد داشت.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: این آئین نامه تحت شرایطی که بر اساس تمام مستندات آئین نامه های ناظر بر امور نخبگی و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت جاری است، تدوین شده و تلاش شده است پذیرش به صورت رقابتی و ظرفیت مازاد بر ظرفیت های معمول موجود در دوره های دستیاری صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در واقع حقوق افرادی که به صورت عادی در آزمون های دوره دستیاری شرکت می کنند تحت الشعاع قرار نمی گیرد تا دانشگاه ها بتوانند دانشجویان نخبه و برتر خود را وارد دوره تخصصی دستیاری کنند.
دکتر محققی در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: برای بیشتر افرادی که مصداق استعدادهای درخشان هستند شرکت در آزمون ورودی دوره دستیاری الزامی است اما برای افرادی که بر اساس این آئین نامه در سطح عالی ارزیابی می شوند و شرایط نخبگی ممتاز و منحصر بفرد را دارند، ورود به دوره تخصصی پزشکی بدون شرکت در آزمون پیش بینی شده است.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: در حال حاضر یک نفر به عنوان مسئول هماهنگی ارتقاء علمی استعدادهای درخشان و نخبگان گروه علوم پزشکی در دبیرخانه نیز تعیین شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای جلوگیری از شائبه های خاص در زمینه پذیرش این دانشجویان، طراحی شده است، گفت: دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت به همراه هم این کار را انجام خواهند داد و در واقع با ایجاد یک نظام امتیازبندی ترجیحی این کار انجام می گیرد.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: در این نظام سطح بندی همه موارد به صورت شفاف بیان شده است و تنها به استناد مستندات روشن و بدون ابهام این امتیازات ترجیحی به افراد تعلق می گیرد.
وی در ادامه گفت: سطح بندی کشوری و دانشگاهی وجود دارد و تعامل میان دانشگاهها و وزارت بهداشت برای این موضوع ضروری است و نتایج نیز به صورت روشن اعلام می شود و فضای کافی برای بررسی و اعتراضات احتمالی هم وجود دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها