Skip to content

استعدادهای درخشان: انتقاد رئیس بنیاد ملی نخبگان از ارائه اطلاعات نادرست در مورد وضعیت نخبگان

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به گزارش منتشر شده درباره وضعیت مهاجرت نخبگان با انتقاد از این گزارش یادآور شد: این گزارش با عنوان “المپیاد مهاجرت” موجب ایجاد شائبه در وضعیت نخبگان در کشور شده است.
دکتر نسرین سلطانخواه در جلسه ۷۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد به ریاست دکتر علی لاریجانی برگزار شد، با ارائه گزارشی در مورد وضعیت نخبگان در کشور گفت: یکی از روزنامه‌های صبح؛ هفته گذشته در تیتر صفحه اول خود عنوان؛ “المپیاد مهاجرت” را بکار برده است، که همین تیتر موجب ایجاد شائبه در وضعیت نخبگان در کشور شده است.
وی افزود: در گزارشی که در صفحات داخلی این روزنامه درج شده است ادعا شده که از تعداد ۲۲۵ نفر دارندگان مدال در المپیادهای جهانی، ۱۴۰ نفر به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند که این تعداد ۶۲ درصد از کل است. در حالی که این گزارش معین نکرده است که این مهاجرت به کدام بازه و مقطع زمانی اختصاص دارد که این خود یک مغالطه است.
دکتر سلطانخواه افزود: نکته بعدی این است که دارندگان مدال المپیادهای جهانی ۴۶۱ نفر و دارندگان مدال المپیادهای ملی که تیم‌های شرکت کننده در المپیادهای جهانی از بین آنها انتخاب می‌شوند هم ۹۶۱ نفر است و اگر این روزنامه می‌خواست یک بررسی جامع داشته باشد باید تمام این تعداد را بررسی می‌کرد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ایراد بعدی، منبع این اطلاعات است که به اعتراف خود این روزنامه، منبع اطلاعات صفحات اینترنتی مربوط به نخبگان است که این منبع موثقی محسوب نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در جدولی که در این روزنامه درج شده است، از تعداد ۹۱ نفر که اعلام شده به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، افرادی را داریم که در داخل از کشور به فعالیت علمی مشغول هستند و تعداد دیگری هم پس از تحصیل به کشور بازگشته‌اند.
دکتر سلطانخواه گفت: از بین ۴۶۱ نفری که دارای مدال المپیادهای جهانی هستند، هم اکنون ۲۲۵ نفر از بنیاد ملی نخبگان کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند و این یعنی ۵۶ درصد از دارندگان مدال المپیادهای جهانی در داخل کشور هستند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: ما در بنیاد ملی نخبگان گزارش کاملی از ۴ هزار و ۱۲۰ نفری که تاکنون در المپیادهای جهانی مدال کسب کرده‌اند را جمع‌آوری و وضعیت دقیق تمام آنها را نیز در بنیاد ملی نخبگان گردآوری کرده‌ایم که به زودی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها